Scroll to navigation

UNIQ(1) Polecenia użytkownika UNIQ(1)

NAZWA

uniq - wypisuje lub pomija powtórzone wiersze

SKŁADNIA

uniq [OPCJA]... [WEJŚCIE [WYJŚCIE]]

OPIS

Filtruje powtarzające się, sąsiadujące wiersze z WEJŚCIA (lub standardowego wejście), wypisując wynik na WYJŚCIE (lub standardowego wyjście).

Jeśli nie podano żadnej opcji, pozostawia pierwszy z identycznych wierszy.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

poprzedza wiersz liczbą jego powtórzeń
wypisuje tylko powtarzające się wiersze, po jednym dla każdej grupy
wypisuje wszystkie powtarzające się wiersze

jak -D, lecz pozwala na oddzielanie grup za pomocą pustego wiersza;
METODA={none(domyślna),prepend,separate}
zapobiega porównywaniu pierwszych N pól

pokazuje wszystkie wpisy, oddzielając grupy pustym wierszem
METODA={separate(domyślna),prepend,append,both}
ignoruje różnice pomiędzy małymi i wielkimi literami podczas porównywania
zapobiega porównywaniu pierwszych N znaków
wypisuje jedynie wiersze, które się nie powtarzają
kończy wiersze bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza
porównuje co najwyżej N znaków w wierszu
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Pole jest definiowane jako odstępy (z reguły spacje i/lub tabulacje), wydzielone znakami nie będącymi znakami odstępu. Pola są pomijane przed pominięciem znaków.

Uwaga: uniq nie wykrywa powtórzeń wierszy, jeśli nie sąsiadują one ze sobą. Dane wejściowe powinny być wcześniej posortowane; można również użyć sort -u, zamiast programu uniq.

AUTOR

Napisane przez Richarda M. Stallmana i Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
O błędach tłumaczenia poinformuj przez <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

comm(1), join(1), sort(1)

Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/uniq>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) uniq invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Gwidon S. Naskrent <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

październik 2021 GNU coreutils 8.32