Scroll to navigation

VLOCK-MAIN(8) Podręcznik programisty Linuksa VLOCK-MAIN(8)

NAZWA

vlock-main - blokowanie bieżącej konsoli wirtualnej

SKŁADNIA

vlock-main [dodatki...]

OPIS

vlock-main jest częścią programu vlock(1) służącego do blokowania konsoli wirtualnej pod Linuksem. Blokuje bieżącą sesję konsoli i zakończy się tylko w przypadku, gdy użytkownik wprowadzi poprawne hasło. Administrator systemu także może odblokować sesję, chyba że funkcjonalność ta została wyłączona podczas kompilacji programu. Argumenty linii poleceń określają dodatki (pluginy), które vlock-main powinien załadować. Więcej informacji można znaleźć w vlock-plugins(5).

Jeśli obsługa dodatków została wyłączona podczas kompilacji, to jedynym obsługiwanym argumentem jest "all".

ZMIENNE ŚRODOWISKOWE

Aby zmienić zachowanie programu vlock-main, można ustawić następujące zmienne środowiska:

USER

Jeśli jest ustawiona, kiedy vlock-main działa jako administrator (identyfikator użytkownika równy 0), to vlock blokuje ekran w imieniu tego użytkownika. Hasło administratora wciąż może zostać użyte do odblokowania sesji, chyba że zostało to wyłączone podczas kompilacji programu.

VLOCK_ALL_MESSAGE

Jeśli ustawiono tę zmienną i zablokowane są wszystkie konsole, to jej zawartość będzie wyświetlana zamiast domyślnego komunikatu o zablokowaniu konsoli.

VLOCK_CURRENT_MESSAGE

Jeśli ustawione tę zmienną i zablokowana jest tylko bieżąca konsola, to zawartość tej zmiennej będzie wyświetlana zamiast domyślnego komunikatu o zablokowaniu konsoli.

VLOCK_MESSAGE

Jeśli ustawiono tę zmienną, to jej zawartość będzie wyświetlana zamiast domyślnego komunikatu o zablokowaniu konsoli. Nadpisuje obie poprzednie zmienne.

VLOCK_TIMEOUT

Zmienna określa timeout (w sekundach), po którym zostaną uruchomione (jeśli są załadowane) dodatki wygaszacza ekranu. Jeśli zmienna nie jest ustawiona lub zawiera wartość niepoprawną albo 0, to timeout nie będzie użyty. Więcej informacji o dodatkach można znaleźć w vlock-plugins(5).

VLOCK_PROMPT_TIMEOUT

Za pomocą tej zmiennej można ustawić czas (w sekundach) wymagany na wprowadzenie hasła, gdy jest to potrzebne. Jeśli zmienna nie jest ustawiona lub zawiera wartość niepoprawną albo 0, to timeout nie będzie użyty. Ostrzeżenie: Nadanie tej zmiennej zbyt małej wartości może uniemożliwić odblokowanie sesji.

SYGNAŁY

Kilka sygnałów jest ignorowanych. Po otrzymaniu sygnału SIGTERM, vlock-main spróbuje zakończyć swoje działanie.

ZOBACZ TAKŻE

vlock(1), vlock-plugins(5)

AUTORZY

Frank Benkstein <frank-vlock@benkstein.net>

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Sędrowski (ptm.berlios.de) <sedros@gmail.com> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

28 lipca 2007 Linux