Scroll to navigation

xbmtopbm(1) General Commands Manual xbmtopbm(1)

NAZWA

xbmtopbm - tworzy przenośną bitmapę (.pbm) z bitmapy typu X11 lub X10

SKŁADNIA

xbmtopbm [plik_bitmapa]

OPIS

Odczytuje bitmapę typu X11 lub X10. Następnie zapisuje na standardowe wyjście przenośną bitmapę (.pbm).

ZOBACZ TAKŻE

pbmtoxbm(1), pbmtox10bm(1), pbm(5)

AUTOR

Copyright (C) 1988 by Jef Poskanzer.

T◈UMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Łukasz Kowalczyk <lukow@tempac.okwf.fuw.edu.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 sierpnia 1988