Scroll to navigation

B2SUM(1) Användarkommandon B2SUM(1)

NAMN

b2sum - compute and check BLAKE2 message digest

SYNOPSIS

b2sum [FLAGGA]... [FIL]...

BESKRIVNING

Skriv eller kontrollera BLAKE2 (512-bitars) kontrollsummor.

Utan FIL, eller när FIL är -, läs standard in.

Läs i binärt läge.
Läs BLAKE2-kontrollsummor från FILerna och kontrollera dem.
Kontrollsummelängd i bitar; får inte överskrida det maximala för algoritmen blake2 och måste vara en multipel av 8.
Skapa en kontrollsumma i BSD-stil.
Läs i textläge (standard).
Avsluta varje utmatad rad med NOLL, inte nyrad, och avaktivera kontrollsekvenser i filnamn.

De fem följande flaggorna är användbara enbart vid verifikation av kontrollsummor:

Misslyckas inte eller rapportera status för saknade filer.
Skriv inte OK för varje verifierad fil.
Skriv inte ut något, statuskoden visar resultatet.
Returnera nollskilt vid felformaterade kontrollsummerader.
Varna för felaktigt formaterade kontrollsummerader.
Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

Summorna beräknas som beskrivs i RFC 7693. Vid kontroll skall indata vara en tidigare utdata från detta program. Normalläget är att skriva en rad med: kontrollsumma, ett mellanslag, ett tecken som indikerar indataläge (”*” för binärt, ” ” för text eller där binärläge är betydelselöst) och namnet på varje FIL.

Obs: det är ingen skillnad mellan binärt läge och textläge på GNU-system.

UPPHOVSMAN

Skrivet av Padraig Brady och Samuel Neves.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE OCKSÅ

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/b2sum64>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) b2sum invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

oktober 2021 GNU coreutils 8.32