Scroll to navigation

CHCON(1) Användarkommandon CHCON(1)

NAMN

chcon - change file security context

SYNOPSIS

chcon [FLAGGA]... KONTEXT FIL...
chcon [FLAGGA]... [-u ANVÄNDARE] [-r ROLL] [-l INTVL] [-t TYP] FIL...
chcon [FLAGGA]... --reference=RFIL FIL...

BESKRIVNING

Ändra SELinux-säkerhetskontext för varje FIL till KONTEXT. Med --reference, ändra säkerhetskontext för varje FIL till den hos RFIL.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Ändra referensen för varje symbolisk länk (detta är standard) istället för den symboliska länken själv.
Ändra symboliska länkar istället för refererade filer.
Sätt användaren ANVÄNDARE i målets säkerhetskontext.
Sätt rollen ROLL i målets säkerhetskontext.
Sätt typen TYP i målets säkerhetskontext.
Sätt intervallet INTERVALL i målets säkerhetskontext.
Behandla inte ”/” speciellt (normalfall).
Låt bli att arbeta på ”/”.
Använd RFIL:s säkerhetskontext istället för att ange ett KONTEXTvärde.
Arbeta på filer och kataloger rekursivt.
Skriv ut ett meddelande för varje bearbetad fil.

Följande flaggor modifierar hur en hierarki traverseras när flaggan -R också anges. Om mer än en anges har enbart den sista någon verkan.

Om ett kommandoradsargument för ett kommando är en symbolisk länk, följ den.
Följ varje symbolisk länk till en katalog som påträffas.
Följ inga symboliska länkar (normalfall).
Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

UPPHOVSMAN

Skrivet av Russell Coker och Jim Meyering.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE OCKSÅ

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/chcon>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) chcon invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

oktober 2021 GNU coreutils 8.32