Scroll to navigation

GRUB-EMU(1) Användarkommandon GRUB-EMU(1)

NAMN

grub-emu - GRUB-emulator

SYNOPSIS

grub-emu [FLAGGA...]

BESKRIVNING

GRUB-emulator.

använd GRUB-filer i katalogen KATALOG [standard=/boot/grub]
vänta till en felsökare ansluter
använd FIL som enhetsmappning [standard=/boot/grub/device.map]
använd FIL som memdisk
Ange rotenhet.
skriv ut informativa meddelanden.
-?, --help
visa denna hjälplista
ge ett kort användningsmeddelande
skriv ut programversion

Obligatoriska eller valfria argument till långa flaggor är också obligatoriska eller valfria för motsvarande korta flaggor.

RAPPORTERA FEL

Rapportera fel till <bug-grub@gnu.org>. Skicka synpunkter på översättningen till >tp-sv@listor.tp-sv.se<.

SE OCKSÅ

If you are trying to install GRUB, then you should use grub-install(8) rather than this program.

Den fullständiga dokumentationen för grub-emu underhålls som en Texinfo-manual. Om programmen info och grub-emu är ordentligt installerade på ditt system, bör kommandot

info grub-emu

ge dig tillgång till den kompletta manualen.

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

juni 2022 GRUB 2.06-3