Scroll to navigation

GRUB-MENULST2CFG(1) Användarkommandon GRUB-MENULST2CFG(1)

NAMN

grub-menulst2cfg - transform legacy menu.lst into grub.cfg

SYNOPSIS

grub-menulst2cfg [INFIL [UTFIL]]

BESKRIVNING

SE OCKSÅ

grub-mkconfig(8)

Den fullständiga dokumentationen för grub-menulst2cfg underhålls som en Texinfo-manual. Om programmen info och grub-menulst2cfg är ordentligt installerade på ditt system, bör kommandot

info grub-menulst2cfg

ge dig tillgång till den kompletta manualen.

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

juni 2022 Usage: grub-menulst2cfg [INFIL [UTFIL]]