Scroll to navigation

GRUB-MKPASSWD-PBKDF2(1) Användarkommandon GRUB-MKPASSWD-PBKDF2(1)

NAMN

grub-mkpasswd-pbkdf2 - generate hashed password for GRUB

SYNOPSIS

grub-mkpasswd-pbkdf2 [FLAGGA...] [FLAGGOR]

BESKRIVNING

Generera PBKDF2-lösenordshash.

Antal PBKDF2-iterationer
Längd på genererad hash
Längd på salt
-?, --help
visa denna hjälplista
ge ett kort användningsmeddelande
skriv ut programversion

Obligatoriska eller valfria argument till långa flaggor är också obligatoriska eller valfria för motsvarande korta flaggor.

RAPPORTERA FEL

Rapportera fel till <bug-grub@gnu.org>. Skicka synpunkter på översättningen till >tp-sv@listor.tp-sv.se<.

SE OCKSÅ

grub-mkconfig(8)

Den fullständiga dokumentationen för grub-mkpasswd-pbkdf2 underhålls som en Texinfo-manual. Om programmen info och grub-mkpasswd-pbkdf2 är ordentligt installerade på ditt system, bör kommandot

info grub-mkpasswd-pbkdf2

ge dig tillgång till den kompletta manualen.

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

juni 2022 GRUB 2.06-3