Scroll to navigation

SHRED(1) Användarkommandon SHRED(1)

NAMN

shred - overwrite a file to hide its contents, and optionally delete it

SYNOPSIS

shred [FLAGGA]... FIL...

BESKRIVNING

Skriv över de angivna FIL(erna) upprepade gånger, för att göra det svårare även för väldigt dyra hårdvaruutrustningar att ta fram data.

Om FIL är -, strimla standard ut.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Ändra rättigheter för att tillåta skrivning, om nödvändigt.
Skriv över N gånger istället för standard (3).
Hämta slumpbyte:ar från FIL.
Strimla detta antal byte (ändelse som K, M, G fungerar).
Avallokera och ta bort filen efter överskrivningen.
Som -u men styr HUR filen tas bort; se nedan.
Följ processen.
Avrunda inte filstorlekar upp till nästa hela block;
detta är standardfallet för icke-normala filer.
Lägg till en avslutande överskrivning med nollor för att dölja strimlandet.
Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

Ta bort FIL(er) om --remove (-u) anges. Standard är att inte ta bort filerna för det är vanligt att arbeta på enhetsfiler som /dev/hda, och dessa filer bör inte tas bort. Den frivilliga parametern HUR anger hur katalogposter skall tas bort: ”unlink” ⇒ använd ett vanligt anrop av unlink. ”wipe” ⇒ förvilla även först byte i namnet. ”wipesync” ⇒ synkronisera även varje förvillad byte till disk. Standardläget är ”wipesync”, men observera att detta kan vara dyrt.

VARNING: shred antar att filsystemet och hårdvaran skriver över data på plats. Även om detta är vanligt fungerar många plattformar på annat sätt. Vidare kan säkerhetskopior och speglar innehålla kopior som inte går att ta bort som gör att den strimlade filen kan återskapas senare. Se manualen för GNU coreutils för detaljer.

UPPHOVSMAN

Skrivet av Colin Plumb.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE OCKSÅ

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/shred>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) shred invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

oktober 2021 GNU coreutils 8.32