Scroll to navigation

SUM(1) Användarkommandon SUM(1)

NAMN

sum - checksum and count the blocks in a file

SYNOPSIS

sum [FLAGGA]... [FIL]...

BESKRIVNING

Skriv kontrollsumma och blockantal för varje FIL.

Utan FIL, eller när FIL är -, läs standard in.

Använd BSD summeringsalgoritm, använd 1 k block.
Använd System V:s summeringsalgoritm, använd 512-byteblock.
Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

UPPHOVSMAN

Skrivet av Kayvan Aghaiepour och David MacKenzie.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE OCKSÅ

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/sum>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) sum invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

oktober 2021 GNU coreutils 8.32