Scroll to navigation

WC(1) Användarkommandon WC(1)

NAMN

wc - print newline, word, and byte counts for each file

SYNOPSIS

wc [FLAGGA]... [FIL]...
wc [FLAGGA]... --files0-from=F

BESKRIVNING

Skriv antal nyrader, ord och byte för varje FIL, och en rad med totaler om mer än en FIL angavs. Ett ord är en icketom sekvens av tecken avgränsade av mellanrum.

Utan FIL, eller när FIL är -, läs standard in.

Flaggorna nedan kan användas för att välja vilka antal som skrivs, alltid i följande ordning: nyrad, ord, tecken, byte, maximal radlängd.

Skriv antalet byte.
Skriv antalet tecken.
Skriv antalet rader.
Läs indata från filerna som anges med nollterminerade namn i filen F. Om F är - så läs namn från standard in.
Skriv den längsta utskriftsbredden.
Skriv antalet ord.
Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

UPPHOVSMAN

Skrivet av Paul Rubin och David MacKenzie.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE OCKSÅ

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/wc>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) wc invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

oktober 2021 GNU coreutils 8.32