Scroll to navigation

WDIFF(1) Användarkommandon WDIFF(1)

NAMN

wdiff - display word differences between text files

SYNOPSIS

wdiff [FLAGGA]... FIL1 FIL2
wdiff -d [FLAGGA]... [FIL]

BESKRIVNING

wdiff - Jämför ord i två filer och rapportera skillnader.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Skriv copyright och avsluta.
-1, --no-deleted
Visa inte borttagna ord.
-2, --no-inserted
Visa inte tillagda ord.
-3, --no-common
Visa inte gemensamma ord.
Ge resultatet till en sidvisare.
Använd enad skillnad som indata.
Skriv denna hjälp och avsluta.
Ignorera skiftläge vid jämförelse.
Speciell variant av -o för less(1).
Låt inte fält löpa över flera rader.
Dubbelskrift som för skrivare.
Visa hur många ord borttagna, insatta etc.
Använd termcap för att markera ord.
Visa versionsinformation och avsluta.
Sträng som markerar början av en borttagen region.
Sträng som markerar slutet av en borttagen region.
Sträng som markerar början av en insatt region.
Sträng som markerar slutet av en insatt region.

KOMPATIBILITET

Some options that used to provide some unique functionality are no longer recommended, but still recognized for the sake of backwards compatibility.

Now synonymous to --terminal, which never initializes the terminal.

UPPHOVSMAN

Skriven av François Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.

RAPPORTERA FEL

Rapportera fel till <wdiff-bugs@gnu.org>. Rapportera fel eller synpunkter på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

COPYRIGHT

Copyright © 1992, 1997, 1998, 1999, 2009, 2010, 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
Detta är fri programvara; se källkoden för kopieringsvillkor. Det finns INGEN garanti; inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL.

SE OCKSÅ

Den fullständiga dokumentationen för wdiff underhålls som en Texinfo-manual. Om programmen info och wdiff är ordentligt installerade på ditt system, bör kommandot

info wdiff

ge dig tillgång till den kompletta manualen.

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

april 2014 wdiff 1.2.2