Scroll to navigation

E4CRYPT(8) Sistem Yönetim Komutları E4CRYPT(8)

İSİM

e4crypt - ext4 dosya sistemini şifreleme aracı

KULLANIM

add_key [ -S tuz ] [ -k anahtarlık ] [-v] [-q] [ -p dolgu ] [ dizin... ]
new_session
get_policy dizin...
set_policy [ -p dolgu ] önlem dizin...

AÇIKLAMA

e4crypt, ext4 dosya sisteminde şifreleme yönetimi için kullanılır.

KOMUTLAR

Kullanıcıya anahtar parolası istemi açar ve onu belirtilen anahtarlıka yerleştirir. anahtarlık belirtilmemişse, e4crypt varsa oturum anahtarlığını, yoksa kullanıcının oturum anahtarlığını kullanır.

tuz, önekine bağlı olarak farklı şekillerde yorumlanır. İlk iki karakter "s:" ise dizgenin kalanı metin dizgesi olarak yorumlanır ve tuz değeri olarak kullanılır. İlk iki karakter "0x" ise dizgenin kalanı onaltılık sayı olarak yorumlanır ve tuz değeri olarak kullanılır. İlk iki karakter "f:" ise dizgenin kalanı dosya ismi olarak yorumlanır ve içeriği tuz değeri olarak kullanılır. Dizge "/" karakteri ile başlıyorsa dizge dosya yolu olarak yorumlanır ve dosya içeriği tuz olarak kullanılır. Son olarak dizge geçerli bir UUID olarak çözümleniyorsa, UUID değer tuz olarak kullanılır.

anahtarlık anahtarların eklendiği anahtar zincirini belirler.

dolgu değeri şaşırtma amacıyla dizin adlarına eklenecek dolgu baytlarının sayısını belirtir. Geçerli değerler: 4, 8, 16, 32.

Bir veya daha fazla dizin dizini belirtilirse, e4crypt bu dizinlerin önlemini, add_key komutuyla yeni eklenen anahtarı kullanacak şekilde ayarlamaya çalışır. tuz açıkça belirtilmişse, bu dizinlerin şifreleme anahtarını türetmek için kullanılır. Aksi takdirde, dizine özgü öntanımlı tuz kullanılır.

Komut satırından belirtilen dizin(ler) için önlemi basar.

Çağrı sürecinin (genelde bir kabuktur) eski oturum anahtarını bırakıp yenisini kullanmasını sağlar.

Belirtilen dizin(ler) için önlemi belirler. önlemi belirenecek tüm dizinler boş olmalıdır; bir dizinin önlemi zaten varsa e4crypt bu önlemi belirtilenle eşleştirerek doğrulamaya çalışır. önlem onaltılık karakterlerden oluşan şifreleme anahtarı tanımlayıcısıdır.

YAZAN

Michael Halcrow, Ildar Muslukhov ve Theodore Ts’o tarafından yazılmıştır.

YARARLANIM

e4crypt, e2fsprogs paketinin bir parçasıdır ve http://e2fsprogs.sourceforge.net adresinden edinilebilir.

İLGİLİ BELGELER

keyctl(1), mke2fs(8), mount(8).

ÇEVİREN

© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Aralık 2021 E2fsprogs 1.46.5