Scroll to navigation

sdiff(1) Kullanıcı Komutları sdiff(1)

İSİM

sdiff - iki dosya arasındaki farklılıkları bulur ve etkileşimli olarak katıştırır

KULLANIM

sdiff -o çıktı_dosyası [seçenekler] 1.dosya 2.dosya

AÇIKLAMA

sdiff, komutu iki dosyayı birleştirir ve sonuçları, etkileşimli olarak çıktı_dosyasına yazar.

Şayet 1.dosya bir dizin ve 2.dosya değilse, sdiff komutu, 1.dosya ile verilen dizin içindeki 2.dosya ile aynı isimli dosyayı karşılaştırır; bu durum tersi için de geçerlidir. Her iki girdi de dizin olmamalıdır.

sdiff seçenekleri - ile başlar. Bu nedenle 1.dosya ve 2.dosya isimleri - ile başlayamaz. Bunun yanında, -- şeklinde kullanım ile bu sorunu aşabilirsiniz. -- işaretinden sonra gelen argümanlar - ile başlasa bile dosya ismi olarak değerlendirilir. Girdi dosyası olarak - verilemez.

sdiff, -o (veya --output) seçeneği belirtilmeden kullanılırsa, yan yana biçimli çıktılama yapar. Bu kullanım oldukça eskidir; bunun yerine diff --side-by-side kullanın.

Seçenekler

Aşağıda, GNU sdiff'in kabul ettiği bütün komutların bir özetini bulacaksınız. Pek çok seçenek iki eşdeğer isme sahiptir. Birincisi - ile başlayan tek bir harften oluşur, diğeri ise -- ile başlayan uzun bir isimden meydana gelmektedir. Çok sayıda tek harfli seçenek (bir argüman almadıkça), -ac gibi yanyana yazılabilir: -ac, -a ve -c anlamına gelir. Uzun isimli seçenekler de başlangıçtan itibaren kendilerinden başka bir seçenekle karışmayacak şekilde kısaltılarak kullanılabilirler. Köşeli parantezler içindeki argümanlar, gerekli değilse verilmeyebileceği anlamına gelir.


Metin dosyası olmasalar bile, bütün dosyaları metin dosyaları olarak kabul eder ve onları satır satır karşılaştırır.


Karşılaştırmada ara boşluklarındaki farklar dikkate alınmaz.

Karşılaştımada boş satırlardaki farklar dikkate alınmaz.


En küçük değişikliği bile bulmak için algoritma değiştirilir. Bu seçenek sdiff'in yavaş çalışmasına (bazan oldukça yavaş) sebep olur.


Pek çok küçük değişikliğe sahip büyük dosyaların karşılaştırılmasında işlemini hızlandırmak için buluşsal yöntemler (heuristics) kullanılır.


Büyük ve küçük harf kullanımından kaynaklanan farklar gözönüne alınmaz, aynı kabul edilir.


düzifd ile eşleşen satırlar diğer dosyada olsa da olmasada yok sayılır.


Yanyana çıktılama biçiminde iki ortak satırdan sadece soldakini basar.

if-then-else biçimli tüm girdi satırlarını çıktılarken biçim kullanılır.


Katıştırılan çıktıyı dosyaya yerleştirir. Bu seçenek katıştırma işlemi için gereklidir.


Yan yana çıktı biçiminde ortak satırlar çıktılanmaz.


Girdi dosyalarındaki sekmelerin eşitliğini sağlamak için; çıktılarken sekmeleri boşluklara çevirir.


sdiff'in sürüm numarasını basar.


Yanyana çıktı biçiminde krk_sayısı ile belirtilen genişlikte sütunlar kullanılır. Tarihsel sebeplerle bu seçenek diff için -W, sdiff için -w'dir.


Satırları karşılaştırırken boşlukları atlar. Tarihsel sebeplerle bu seçenek diff için -w, sdiff için -W'dir.

İLGİLİ BELGELER

cmp(1), comm(1), diff(1), diff3(1).

ÇIKIŞ DURUMU

Çıkış durumu olarak 0'ın anlamı, hiçbir farklılık bulunamadığıdır. Bazı farklılıkların olduğu durumlarda 1 ile çıkar. Şayet 2 ile çıkarsa, bir sorun var demektir.

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Aralık 2003

22 Eylül 1993 GNU Araçları