Scroll to navigation

MAN(1) Kılavuz sayfası yardımcıları MAN(1)

AD

man - sistem başvuru kılavuzları için bir arayüz

ÖZET

man [man seçenekleri] [[bölüm] sayfa ...] ...
man -k [apropos seçenekleri] düzenliifade ...
man -K [man seçenekleri] [bölüm] uçbirim ...
man -f [whatis seçenekler] sayfa ...
man -l [man seçenekleri] dosya ...
man -w|-W [man seçenekleri] sayfa ...

AÇIKLAMA

man, sistemin kılavuz sayfalayıcısıdır. man komutuna verilen her sayfa argümanı genellikle programın, yardımcının veya bir işlevin adıdır. Bir bölüm'ü, sağlanmışsa man uygulamasının kılavuz içinde yalnızca ilgili bölüm'de aramasını sağlar. Öntanımlı eylem önceden tanımlanmış sıralamayı takip ederek (/etc/manpath.config içindeki SECTION yönergesi ile üzerine yazılmadığı takdirde, öntanımlı olarak "1 n l 8 3 0 2 3type 3posix 3pm 3perl 3am 5 4 9 6 7") tüm kullanılabilir bölümler içinde aramak ve birden fazla sayfa bulunsa bile bulunan ilk sayfa'yı göstermektir.

Aşağıdaki tablo içerdikleri sayfa türleri ile birlikte bölüm numaralarını göstermektedir.

1 Çalıştırılabilir programlar veya kabuk komutları
2 Sistem çağrıları (çekirdek tarafından sağlanmış işlevler)
3 Kitaplık çağrıları (program kitaplıkları içindeki işlevler)
4 Özel dosyalar (genellikle /dev içinde bulunur)
5 Dosya biçimi ve düzenler; örn. /etc/passwd
6 Oyunlar
7 Çeşitli (makro paketleri ve düzenler dahil olmak üzere), örn. man(7), groff(7), man-pages(7)
8 Sistem yönetim komutları (genellikle yalnızca kök kullanıcı için)
9 Çekirdek yordamları [ Standart olmayan]

Bir kılavuz sayfa'sı birkaç bölüm içerir.

Conventional section names include NAME, SYNOPSIS, CONFIGURATION, DESCRIPTION, OPTIONS, EXIT STATUS, RETURN VALUE, ERRORS, ENVIRONMENT, FILES, VERSIONS, STANDARDS, NOTES, BUGS, EXAMPLE, AUTHORS, and SEE ALSO.

Aşağıdaki düzenler ÖZET bölümüne uygulanır ve diğer bölümlerde rehber olarak kullanılabilir.

kalın metin gösterildiği gibi yazın.
eğik yazı ilgili argüman ile yer değiştirin.
[-abc] [ ] arasındaki herhangi veya tüm argümanlar isteğe bağlı.
-a|-b | ile ayrılmış seçenekler birlikte kullanılamaz.
argüman ... argüman tekrar edilebilir.
[ifade] ... [ ] içindeki tüm ifade tekrarlanabilir.

Asıl derleme çıktı aygıtına göre değişebilir. Örneğin, man genellikle bir uçbirim içinde eğik metinleri gösteremez ve bunun yerine altı çizili ya da renkli metin gösterir.

Komut veya işlev gösterimi tüm olası çağrımlar ile eşleşmesi gereken bir şablondur. Bazı durumlarda, bu kılavuz sayfasının ÖZET kısmında gösterilen çeşitli özel çağrımları göstermek önerilir.

ÖRNEKLER

öge (program) ls için kılavuz sayfasını göster.
Bölüm 7'den makro paketi man için kılavuz sayfasını göster. (Bu, "man 7 man"ın değişik başka bir yazımıdır.)
man makro paketi için 7 bölümünden kılavuz sayfasını görüntüle. (Bu, "man 7 man"in alternatif bir yazımıdır. Kılavuz sayfalarına çapraz başvuruları kopyalama ve yapıştırmadan daha kolay olabilir. Parantezlerin, onları kabuktan korumak için tırnak içine alınması gerektiğine dikkat edin.)
Kılavuzda yer alan mevcut tüm intro kılavuz sayfalarını arka arkaya görüntüle. Ardışık görüntüler arasında çıkmak veya herhangi birini atlamak olanaklıdır.
bash'ın kılavuz sayfasını öntanımlı troff veya groff biçiminde yap ve ps adlı yazıcıya veriyolu ile gönder. groff'un öntanımlı çıktısı genelde PostScript'tir. man --help, hangi işlemcinin -t seçeneğine bağımlı olduğunu genelde anlatır.
Bu komut, nroff ./foo.1x.gz kaynak kılavuz sayfası sıkıştırmasını açacak ve bir aygıttan bağımsız (dvi) dosyasına biçimlendirecektir. Yeniden yönlendirme, -T bayrağı çıktının bir sayfalayıcı olmadan stdout'a yönlendirilmesine neden olduğundan gereklidir. Çıktı, xdvi gibi bir programla görüntülenebilir veya dvips gibi bir programla PostScript olarak işlenebilir.
printf anahtar sözcüğünün kısa açıklamalarını ve kılavuz sayfa adlarını normal ifade olarak arayın. Herhangi bir eşleşme olduğunda çıktı verir. apropos printf. ile eşdeğerdir
smail tarafından atıf yapılan kılavuz sayfalarını ara ve bulunan herhangi bir ögenin kısa açıklamalarını yazdır. whatis smail. ile eşdeğerdir.

ÖZET

Kullanıcıya mümkün olduğunca fazla esneklik kazandırması için man içinde birçok seçenek mevcuttur. Arama yolu, bölüm sırası, çıktı işlemcisi ve aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan diğer davranışlar ve işlemler üzerinde değişiklikler yapılabilir.

Ayarlanmışsa man işlemini belirlemek için çeşitli çevre değişkenleri sorgulanır. "catch-all" değişkeni $MANOPT'un komut satırı biçiminde herhangi bir diziye ayarlamak olanaklıdır; ancak seçeneğin argümanındaki her bir kullanılan boşluğun kaçırılması gerekmektedir (öncesinde ters eğik çizgi getirerek). man, $MANOPT'u kendi komut satırını ayrıştırmadan önce ayrıştıracaktır. Bir argüman gerektiren seçenekler, komut satırında bulunan aynı argümanlar tarafından geçersiz kılınacaktır. $MANOPT içinde ayarlı tüm seçenekleri sıfırlamak için, ilk komut satırı seçeneği olarak belirtilebilir. Bu, man'ın $MANOPT içinde tanımlı seçenekleri "unutmasına" izin verir; ancak yine de geçerli olmalıdırlar.

Kılavuz sayfaları normalde nroff(1) biçiminde /usr/share/man gibi bir dizin içinde depolanırlar. Bazı kurulumlarda başarımı artırmak için önbiçimlendirilmiş cat sayfaları olabilir. Bu dosyaların nerede depolandığı hakkında ayrıntılar için bkz. manpath(5).

Bu paket, locale tarafından denetlenen bir biçimde birden çok dilde kılavuz sayfalarını destekler. Eğer sisteminiz bunu kendiliğinden ayarlamamışsa $LC_MESSAGES, $LANG veya başka sisteme bağımlı çevre değişkenini POSIX biçiminde belirtildiği üzere yeğlediğiniz yerel ayara değiştirmeniz gerekebilir:

<dil>[_<bölge>[.<karakter-kümesi>[,<sürüm>]]]

İstediğiniz sayfa kendi dil sayfanızda bulunuyorsa standart (genellikle Amerikan İngilizcesi) sayfasının yerine görüntülenir.

Bu paketle birlikte sağlanan çeviriler ana dilinizde yoksa ve onları çevirmek isterseniz lütfen bu etkinlikleri koordine eden proje sorumlusu ile iletişime geçin.

Bireysel kılavuz sayfaları genelde programın, işlevin veya diğer konunun bakımcıları tarafından yazılır ve güncellenir. Eğer bir kılavuz sayfasının eksik veya yetersiz olduğunu düşünüyorsanız o paketin geliştiricilerine/bakımcılarına rapor edin.

Bu kılavuz sayfalayıcısında bulunan diğer özellikler ve uzantılar ile ilgili bilgi için, lütfen paketle birlikte verilen belgeleri okuyun.

ÖNTANIMLILAR

Aranacak bölümlerin sırası $MANSECT çevre değişkeni tarafından veya /etc/manpath.config içindeki SECTION direktifi tarafından geçersiz kılınabilir. Öntanımlı olarak şöyledir:

1 n l 8 3 0 2 3type 3posix 3pm 3perl 3am 5 4 9 6 7

Biçimlendirilen kılavuz sayfaları bir sayfalayıcı kullanarak görüntülenir. Bu, birkaç biçimde belirtilebilir veya bir öntanımlıya geri dönecektir (Ayrıntılar için -P seçeneğine bakın).

Süzgeçler çeşitli yöntemlerle deşifre edilir. Öncelikle, komut satırı seçeneği -p veya çevre değişkeni $MANROFFSEQ sorgulanır. -p kullanılmıyor ve çevre değişkeni ayarlanmamışsa bir önişlemci karakter dizisi için nroff dosyasının ilk satırı ayrıştırılır. Geçerli bir önişlemci karakter dizisi içermek için, ilk satır benzemek zorundadır

'\" <string>

burada dizi aşağıdaki --p seçeneği tarafından tanımlanan herhangi bir harf kombinasyonu olabilir.

Yukarıdaki yöntemlerden hiçbiri süzgeç bilgisi sağlamıyorsa öntanımlı bir küme kullanılır.

Süzgeçlerden ve birincil biçimlendiriciden (nroff veya [tg]roff, -t ile) bir biçimlendirme hattı oluşturuldu ve çalıştırıldı. Alternatif olarak, çalıştırılabilir bir program mandb_nfmt (veya -t içeren mandb_tfmt) kılavuz ağacı kökünde varsa bunun yerine çalıştırılır. Kılavuz kaynak dosyası, önişlemci dizesi ve isteğe bağlı olarak -T veya -E ile argüman olarak belirtilen aygıttan geçilir.

SEÇENEKLER

Komut satırında veya $MANOPT içinde yinelenen argüman olmayan seçenekleri zararlı değildir. Bir argüman gerektiren seçenekler için, her bir yineleme bir önceki argüman değerini geçersiz kılacaktır.

Genel seçenekler

Use this user configuration file rather than the default of ~/.manpath.
Hata ayıklama bilgisini göster.
Bu seçenek normalde ilk seçenek olarak verilir ve man's davranışını öntanımlı değerine sıfırlar. Kullanımı, $MANOPT'da ayarlanmış olabilecek seçenekleri sıfırlamaktır. -D'yi takip eden tüm seçenekler normal etkiye sahiptir.
Enable warnings from groff. This may be used to perform sanity checks on the source text of manual pages. warnings is a comma-separated list of warning names; if it is not supplied, the default is "mac". To disable a groff warning, prefix it with "!": for example, --warnings=mac,!break enables warnings in the "mac" category and disables warnings in the "break" category. See the “Warnings” node in info groff for a list of available warning names.

Ana işlem kipleri

Approximately equivalent to whatis. Display a short description from the manual page, if available. See whatis(1) for details.
Approximately equivalent to apropos. Search the short manual page descriptions for keywords and display any matches. See apropos(1) for details.
Tüm kılavuz sayfalarında metin arayın. Bu kaba kuvvet araması ve muhtemelen biraz zaman alır; yapabiliyorsanız aranması gereken sayfa sayısını azaltmak için bir bölüm belirtmelisiniz. Arama terimleri basit karakter dizileri (öntanımlı) veya --regex seçeneği kullanılıyorsa düzenli ifadeler olabilir.
Note that this searches the sources of the manual pages, not the rendered text, and so may include false positives due to things like comments in source files, or false negatives due to things like hyphens being written as "\-" in source files. Searching the rendered text would be much slower.
Activate "local" mode. Format and display local manual files instead of searching through the system's manual collection. Each manual page argument will be interpreted as an nroff source file in the correct format. No cat file is produced. If '-' is listed as one of the arguments, input will be taken from stdin.
If this option is not used, then man will also fall back to interpreting manual page arguments as local file names if the argument contains a "/" character, since that is a good indication that the argument refers to a path on the file system.
Kılavuz sayfasını özünde görüntüleme; ancak biçimlendirilecek nroff dosyasının konumunu yazdır. Eğer -a seçeneği de kullanılmışsa o zaman arama kriteri ile eşleşen tüm kaynak dosyaların konumlarını yazdır.
Kılavuz sayfasını özünde görüntüleme; ancak görüntülenecek önbiçimlendirilmiş cat dosyasının konumunu yazdır. Eğer -a seçeneği de kullanılmışsa o zaman arama kriteri ile eşleşen tüm önbiçimlendirilmiş cat dosyalarının konumunu yazdır.
Hem -w ve hem -W kullanılıyorsa o zaman kaynak dosyası ve cat dosyasını bir boşlukla ayırarak yazdır. Eğer -w, -W ve -a'nın hepsi kullanılıyorsa bunu her olası eşleşme için yap.
Bu seçenek genel kullanım amaçlı değildir ve yalnızca catman programı tarafından kullanılmalıdır.
Elle sayfayı her zamanki gibi biçimlendirmek yerine, kaynaklarını belirtilen encoding'ya dönüştürülmüş olarak çıktıla. Kaynak dosyanın kodlamasını zaten biliyorsanız doğrudan manconv(1) değerini kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, bu seçenek, el ile bir sayfa hiyerarşisine benzer bir yapıya zaten kurulmuş olmaları koşuluyla, birkaç kılavuz sayfasını tek bir kodlamaya dönüştürmenizi sağlar; bu kodlamaların her ikisini de açıkça belirtmek zorunda kalmazsınız.
Birden çok kılavuz sayfasını dönüştürmek yerine man-recode kullanın; çünkü toplu dönüştürme için bir arayüzü vardır ve çok daha hızlı olabilir.

Kılavuz sayfalarında arama

man normalde mevcut yerel ayarınızı, muhtemelen $LC_MESSAGES ve $LANG ögelerini de içeren çeşitli çevre değişkenlerini sorgulayan C işlevi setlocale (3) çağrısı ile belirleyecektir. Belirlenen değeri geçici olarak geçersiz kılmak için doğrudan bir locale dizesini man 'a sunmak için bu seçeneği kullanın. Sayfalar için arama gerçekten başlayıncaya kadar etkili olmayacağını unutmayın. Yardım iletisi gibi çıktı her zaman başlangıçta belirlenen yerel ayraçta görüntülenir.
Eğer bu sistemin diğer işletim sistemlerinin kılavuz sayfalarına erişimi varsa bu seçeneği kullanarak erişebilir. NewOS'in kılavuz sayfası koleksiyonunda bir kılavuz sayfası aramak için -m NewOS seçeneğini kullanın.

Belirtilen system, virgülle sınırlandırılmış işletim sistemi adlarının birleşimi olabilir. Yerel işletim sisteminin kılavuz sayfalarını aramak için, argüman karakter dizisine man sistem adını ekleyin. Bu seçenek, $SYSTEM çevre değişkeninin üzerine yazacaktır.

Kullanmak için alternatif bir kılavuz yolu belirtin. Öntanımlı olarak, man, arama yolunu belirlemek için manpath türetilmiş kodunu kullanır. Bu seçenek $MANPATH çevre değişkenini geçersiz kılar ve -m seçeneğinin yoksayılmasına neden olur.

Bir kılavuz yolu olarak belirtilen bir yol, man-db el kitabında ("Kılavuz sayfa sistemi" başlığı altında) açıklandığı gibi bölümlere yapılandırılmış bir kılavuz sayfa hiyerarşisinin kökü olmalıdır. Bu gibi hiyerarşiler dışında kılavuz sayfaları görüntülemek için -l seçeneğine bakın.

Verilen liste, bölümlerin iki nokta veya virgülle ayrılmış, hangi kılavuz bölümlerinin hangi sırada aranacağını belirlemek için kullanılır. Bu seçenek $MANSECT çevre değişkenini geçersiz kılar. (-s yazımı System V uyumluluğu içindir.)
Bazı sistemler çok fazla sayıda kılavuz sayfası sunarlar; örneğin ana kılavuz sayfası hiyerarşisi ile tümleşen Tcl paketine eşlik edenler gibi. Aynı ada iye iki kılavuz sayfası (örn. exit(3)) sorununu aşmak için, Tcl sayfaları genelde bölüm l'ye atanmışlardır. Artık sayfaları doğru bölüme koymak ve onlara belirli bir "uzantı" atamak olanaklıdır; örneğin bu durumda exit(3tcl) olur. Olağan işlemde, man, exit(3tcl) yerine exit(3) görüntülemeyi tercih eder. Bu sorunun üstesinden gelmek için ve gerek duyduğunuz kılavuz sayfasının hangi bölümde konakladığını bilmeye gerek kalmaması için artık man'a sayfanın hangi pakete ait olduğunu belirten bir alt-uzantı vermek olanaklıdır. Yukarıdaki örneği kullanarak, -e tcl seçeneğini man'a vermek sayfa aramasını *tcl'ye sınırlar.
Kılavuz sayfaları ararken BÜYÜK/küçük harf duyarsız arama yap. Bu ayar öntanımlıdır.
Kılavuz sayfalarını BÜYÜK/küçük harf duyarlı ara.
apropos(1)'de olduğu gibi, tüm sayfaları adlarının ya da açıklamalarının herhangi bir parçası olan her page argümanına eşleşen düzenli ifadeler olarak gösterin. Normal bir ifade ararken "en iyi" sayfayı seçmek için genellikle makul bir yol bulunmadığından, bu seçenek -a anlamına gelir.
apropos(1) --wildcard ile olduğu gibi kabuk stili joker karakterleri kullanarak her sayfanın herhangi bir kısmıyla ya da açıklamaların her birinin page argümanıyla eşleşen tüm sayfaları gösterin. page bağımsız değişkeni tüm ad veya açıklama ile eşleşmeli veya açıklamadaki sözcük sınırlarıyla eşleşmelidir. Bir joker karakter ararken bir "en iyi" sayfa seçmenin makul bir yolu genellikle bulunmadığından, bu seçenek -a anlamına gelir.
--regex veya --wildcard seçeneği kullanılıyorsa whatis(1)'de olduğu gibi sadece sayfa tanımlarıyla değil sayfa adlarıyla eşleşir. Aksi takdirde etki yaratmaz.
Öntanımlı olarak, bulduğu en uygun kılavuz sayfası görüntüledikten sonra man çıkacaktır. Bu seçeneği kullanmak man ögesini, arama ölçütleriyle eşleşen tüm kılavuz sayfalarını görüntülemeye zorlar.
Bu seçenek man'ın kurulu kılavuz sayfalarının veritabanı önbelleğini güncellemesini sağlar. Bu yalnızca nadir görülen durumlarda gereklidir ve bunun yerine mandb kullanmak daha iyidir.
Öntanımlı olarak, man, komut satırında verilen kılavuz sayfa adlarının çiftlerini, kısa çizgi veya alt çizgi içeren tek bir kılavuz sayfası adına eşdeğer olarak yorumlamaya çalışacaktır. Bu, alt komutların kendilerini çağırmak için kullanılacak benzer sözdizimini kullanarak erişilebilen her birine kılavuz sayfalar sunmalarına izin veren bir takım alt komutları uygulayan ortak program modelini destekler. Örneğin:

  $ man -aw git diff
  /usr/share/man/man1/git-diff.1.gz

Bu davranışı devre dışı bırakmak için --no-subpages seçeneğini kullanın.

  $ man -aw --no-subpages git diff
  /usr/share/man/man1/git.1.gz
  /usr/share/man/man3/Git.3pm.gz
  /usr/share/man/man1/diff.1.gz

Biçimlendirilmiş çıktı denetleniyor

Hangi çıktı sayfalayıcısının kullanılacağını belirt. Öntanımlı olarak, man, pager kullanır ve bulunamazsa veya çalıştırılabilir değilse cat'i yedekte tutar. Bu seçenek, $MANPAGER çevre değişkenini geçersiz kılar. -f veya -k ile birlikte kullanılmaz.

Değer, basit bir komut adı veya bağımsız değişkenler içeren bir komut olabilir ve kabuk alıntılama (ters eğik çizgi, tek tırnak veya çift tırnak imi) kullanabilir. Birden fazla komutu bağlamak için boruları kullanamaz; buna ihtiyaç duyarsanız dosyayı bir bağımsız değişken olarak veya standart girdi olarak görüntülemek üzere alabilecek bir sarıcı komut dosyası kullanın.

Sayfalayıcı olarak lessin bir son sürümü kullanılıyorsa man istemini ve mantıklı bazı seçeneklerini belirlemeye çalışacaktır. Öntanımlı komut istemi şöyle

Kılavuz sayfası ad(saniye) satır x

burada ad klavuz sayfa adını belirtir, bölüm altındaki bölümü ve x geçerli satır numarasını gösterir. Bu, $LESS çevre değişkenini kullanarak gerçekleştirilir.

-r'ı bir dizi ile birlikte vermek bu öntanımlıyı geçersiz kılar. Dizi, geçerli kılavuz sayfasının adına ve "(" ve ")" ile çevrili bölüm adına genişletilecek $MAN_PN metnini içerebilir. Öntanımlı üretmek için kullanılan dizi şu şekilde ifade edilebilir

\ Kılavuz\ sayfası\ \$MAN_PN\ ?ltsatır\ %lt?L/%L.:
bayt\ %bB?s/%s..?\ (END):?pB\ %pB\\%..
(yardım için h'ye veya çıkmak için q'ya basın)

Sadece okunabilirlik uğruna burada üç satıra ayrılmıştır. Anlamı için less(1) kılavuz sayfasını inceleyin. Komut karakter katarı önce kabuk tarafından değerlendirilir. Komut satırındaki tüm çift tırnak işaretleri, geri tırnak işaretleri ve ters eğik çizgiler bir önceki ters eğik çizgi ile öne çıkartılmalıdır. Komut istemi karakter katarı, less için daha fazla seçenek izleyebilen kaçışlı bir $ ile bitebilir. Öntanımlı olarak man, -ix8 seçeneklerini ayarlar.

Aşağıda açıklanan $MANLESS çevre değişkeni, komut satırında hiçbiri sağlanmazsa bir öntanımlı istem karakter katarını ayarlamak için kullanılabilir.

-7, --ascii
7 bit terminal veya terminal emülatöründe saf bir ascii(7) kılavuz sayfasını görüntülerken, GNU nroff ile latin1(7) aygıt açıklaması kullanılırken bazı karakterler doğru görüntülenmeyebilir. Bu seçenek saf ascii kılavuz sayfalarının ascii'de latin1 aygıtıyla görüntülenmesine izin verir. Herhangi bir latin1 metnini tercüme etmez. Aşağıdaki tabloda yapılan çeviriler gösterilmektedir: GNU nroff'un latin1(7) aygıtı kullanılırken bazı kısımları düzgün bir şekilde görüntülenebilir.

Açıklama Sekizli latin1 ascii
devam tire 255 -
madde imi (orta nokta) 267 o
tiz vurgu 264 ´ '
çarpma imi 327 × x

latin1 sütun doğru görüntülenirse terminaliniz latin1 karakterleri için ayarlanmış olabilir ve bu seçenek gerekli değildir. latin1 ve ascii sütunları aynı ise bu seçeneği kullanarak bu sayfayı okuyorsunuz veya man bu sayfayı latin1 aygıt açıklamasıyla biçimlendirmedi. latin1 sütun eksik veya bozuksa bu seçenekle kılavuz sayfaları görüntülemeniz gerekebilir.

Bu seçenek, -t, -H, -T veya -Z seçeneklerini kullanırken göz ardı edilir ve nroff için GNU's dışında işe yaramayabilir.

Öntanımlıdan farklı bir karakter kodlaması çıktısı oluşturun. Geriye dönük uyumluluk için, kodlama, ASCII, latin1 veya utf8 gibi nroff aygıtlarının yanı sıra UTF-8 gibi gerçek bir karakter kodlaması olabilir.
Normalde, nroff satır aralarında, kısa çizgiler içermeyen sözcüklerde bile metinleri otomatik olarak tirelendirir; bunu, aşırı boşluk bırakmadan bir satıra sözcükler yerleştirmek için yapmak gerekliyse yapar. Bu seçenek otomatik tirelemeyi devre dışı bırakır, bu nedenle sözcükler yalnızca tireler içeriyorsa tireleme yapılır.

Kılavuz sayfası yazıyorsanız ve nroff'un uygun olmayan bir noktadaki tirelemesini engellemek istiyorsanız bu seçeneği kullanmayın, bunun yerine nroff belgelerine bakın; örneğin, o noktada tireleyebileceğini belirtmek için bir sözcüğün içine "\%" koyabilir veya tirelenmemesi için bir sözcüğün başlangıcına "\%" koyabilirsiniz.

Normalde nroff metni her iki kenar boşluğa otomatik olarak yaslı gösterecektir. Bu seçenek tam ayraçlamayı devre dışı bırakır ve yalnızca "soluk-sağ" metin olarak adlandırılan sol kenar boşluğuna dayandırarak bırakır.

Kılavuz sayfası yazıyorsanız ve sadece nroff'un belirli paragraflarının haklı çıkmasını önlemek istiyorsanız bu seçeneği kullanmayın, bunun yerine nroff belgelerine bakın; örneğin, ".na", ".nf", ".fi" ve ".ad" isteklerini geçici olarak ayarlamayı ve doldurmayı devre dışı bırakmak için kullanabilirsiniz.

nroff veya troff/groff'den önce çalıştırılacak önişlemcilerin sırasını belirtin. Tüm kurulumlar tam önişlemci setine sahip olmaz. Önişlemcilerden bazıları ve bunları belirlemek için kullanılan harfler şunlardır: eqn (e), grap (g), pic (p), tbl (t), vgrind (v), refer (r). Bu seçenek, $MANROFFSEQ çevre değişkeninin üzerine yazılır. zsoelim her zaman ilk önişlemci olarak çalıştırılır.
Kılavuz sayfasını stdout için biçimlendirirken groff -mandoc kullanın. Bu seçenek, -H, -T veya -Z ile birlikte gerekli değildir.
This option is used to change groff (or possibly troff's) output to be suitable for a device other than the default. It implies -t. Examples (as of groff 1.23.0) include dvi, latin1, pdf, ps, utf8, X75 and X100.
Bu seçenek groff'un HTML çıktısı üretmesine neden olur ve bu çıktıyı bir web tarayıcısında görüntüler. Tarayıcı seçimi, isteğe bağlı bir browser argümanı varsa $BROWSER çevre değişkeni tarafından belirlenir veya ayarlanmamışsa derleme zamanı öntanımlıyı (genellikle lynx) ile belirlenir. Bu seçenek -t ima eder ve yalnızca GNU troff ile çalışır.
Bu seçenek groff programının çıktısını grafiksel bir pencerede gxditview programıyla gösterir. dpi (inç başına nokta) 75, 75-12, 100 veya 100-12 olabilir, öntanımlı olarak 75 olur; -12 varyantları 12 punto baz font kullanır. Bu seçenek, sırasıyla X75, X75-12, X100 veya X100-12 aygıtında -T anlamına gelmektedir.
groff, troff komutunu çalıştırıp seçilen aygıt için uygun çıktı üretmek için uygun bir post-işlemci kullanacaktır. Eğer groff -mandoc, groff ise bu seçenek groff'e geçirilir ve bir post-işlemcinin kullanımını bastırır. Bu, -t ima eder.

Yardım alma

-?, --help
Bir yardım iletisi göster ve çık.
Kısa kullanım iletisini göster ve çık.
Sürüm bilgisini göster.

ÇIKIŞ DURUMU

0
Başarılı program çalıştırma.
1
Kullanım, sözdizim ve yapılandırma dosya hatası.
2
İşlevsel hata.
3
Bir alt süreç sıfır-olmayan bir çıkış durumu döndü.
16
Sayfalar/dosyalar/anahtar sözcüklerden en az bir tanesi yok veya uyuşmadı.

ÇEVRE

Eğer $MANPATH ayarlanmışsa yolu kılavuz sayfalarını aramak için kullanılır.

Bu çevre değişkeninin nice işlendiğinin ayrıntılarına ve öntanımlı davranışına bakmak için manpath(5)'in SEARCH PATH bölümüne bakın.

man'ın biçimlendiriciyi çağırdığı her zaman (nroff, troff veya groff), $MANROFFOPT'un içeriğini biçimlendiricinin komut satırına ekler.

For example, MANROFFOPT=-P-i tells the formatter to use italic text (which is only supported by some terminals) rather than underlined text.

$MANROFFSEQ ayarlanmışsa değeri her kılavuz sayfasını geçmek için önişlemci kümesini belirlemede kullanılır. Öntanımlı önişlemci listesi sisteme bağlıdır.
$MANSECT ayarlandıysa değeri kolonlarla ayrılmış bir bölüm listesidir ve hangi kılavuz bölümlerin hangi sırada bulunacağını belirlemek için kullanılır. /etc/manpath.config içindeki SECTION yönergesi tarafından geçersiz kılınmadıkça öntanımlı "% sections%"dir.
$MANPAGER veya $PAGER ayarlanmışsa ($MANPAGER yeğlenir) değeri kılavız sayfayı görüntülemek için kullanılan programın adı olarak kullanılır. Öntanımlı olarak pager kullanılır; bulunamazsa veya çalıştırılabilir değilse cat yedekte tutulur.

Değer, basit bir komut adı veya bağımsız değişkenler içeren bir komut olabilir ve kabuk alıntılama (ters eğik çizgi, tek tırnak veya çift tırnak imi) kullanabilir. Birden fazla komutu bağlamak için boruları kullanamaz; buna ihtiyaç duyarsanız dosyayı bir bağımsız değişken olarak veya standart girdi olarak görüntülemek üzere alabilecek bir sarıcı komut dosyası kullanın.

$MANLESS ayarlanırsa değeri less sayfalayıcı için öntanımlı istem karakter katarı olarak kullanılır, sanki -r seçeneğini kullanarak geçirilmiş gibi olur (böylece $ MAN_PN aynı şekilde genişletilecektir). Örneğin, istem karakter katarını koşulsuz olarak “benim istem karater katarım” olarak ayarlamak istiyorsanız $MANLESS'i ‘-Psbenim istem karakter katarım’ olarak ayarlayın. -r seçeneğini kullanmak bu çevre değişkenini geçersiz kılar.
$BROWSER değeri ayarlanmışsa değeri her biri iki nokta üst üste ile ayrılmış komut listesidir ve bunların her biri sırasıyla man --html için bir web tarayıcısı başlatmaya çalışmak için kullanılır. Her komutta, %s, groff'dan HTML çıktısını içeren bir dosya adı ile değiştirilir; %% yerine tek bir yüzde işareti (%) gelir ve %c, bir iki nokta (:) tarafından değiştirilir.
$SYSTEM ayarlanmışsa -m seçeneğine argüman olarak belirtilmişçesine aynı etkiyi verecektir.
$MANOPT ayarlanmışsa man's komut satırından önce ayrıştırılır ve benzer bir biçimde olması beklenir. Diğer man özgül çevre değişkenleri komut satırı seçenekleri olarak ifade edilebilir ve bu nedenle $MANOPT'ye dahil olmanın adayları oldukları için bunların geçersiz sayılacakları umulmaktadır. N.B. Bir seçeneğin argümanının parçası olarak yorumlanacak tüm alanlardan kaçınılmalıdır.
$MANWIDTH ayarlıysa değeri kılavuz sayfalarının biçimlendirilmesi gereken satır uzunluğu olarak kullanılır. Ayarlanmamışsa kılavuz sayfaları mevcut uçbirime uygun bir satır uzunluğuyla biçimlendirilir (varsa $COLUMNS veya ioctl(2) kullanabilir; ikisi de yoksa 80 karaktere geri düşecektir). Cat sayfaları yalnızca, öntanımlı biçimlendirme kullanılabilir olduğunda, yani uçbirim çizgisi uzunluğu 66 ile 80 karakter arasında olduğunda kaydedilir.
Normalde, çıktı bir terminale yönlendirilmediğinde (dosya ya da boru gibi), biçimlendirme karakterleri, özel araçlar olmadan sonucu okumayı kolaylaştırmak için atılır. Bununla birlikte, $MAN_KEEP_FORMATTING boş olmayan herhangi bir değere ayarlanırsa bu biçimlendirme karakterleri korunur. Bu, biçimlendirme karakterlerini yorumlayabilen man çevresindeki sarmalayıcılar için yararlı olabilir.
Normal olarak, çıktı bir uçbirime yönlendirildiğinde (genellikle bir sayfalayıcıya), kılavuz sayfalarınını biçimlendirilmiş sürümlerini üretmek için kullanılan komuttan gelen herhangi bir hata çıktısı, sayfalayıcının ekranına müdahale etmekten kaçınmak için atılır. groff gibi programlar genellikle, kılavuz sayfası ile birlikte görüntülendiğinde, çirkin olan ve genel olarak kafa karıştırıcı olan zayıf hizalama gibi tipografik sorunlar hakkında nispeten küçük hata iletileri üretir. Bununla birlikte, bazı kullanıcılar bunları yine de görmek istiyor, bu nedenle, $MAN_KEEP_STDERR boş olmayan herhangi bir değere ayarlanırsa hata çıkışı her zamanki gibi görüntülenir.
Linux üzerinde, man normalde güvenilmeyen veriyi işleyen alt süreçleri bir seccomp(2) kum havuzu kullanarak sınırlar. Bu, karmaşık ayrıştırma kodunu gelişigüzel kılavuz sayfaları üzerinde çalıştırmayı daha güvenli yapar. Eğer bu, görüntülenen kılavuz sayfasının içeriğinden bağımsız bir biçimde yanlış giderse kum havuzunu devre dışı bırakmak için $MAN_DISABLE_SECCOMP'u ayarlayabilirsiniz.
Eğer $PIPELINE_DEBUG çevre değişkeni "1"e ayarlanırsa o halde man, çalıştırdığı her alt süreci standart hata'ya hata ayıklama iletileri yazdıracaktır.
Sisteme ve uygulamaya bağlı olarak, $LANG ve $LC_MESSAGES seçeneklerinden birinin veya ikisinin de geçerli ileti yerel ayarı için sorgulanması gerekir. man iletilerini bu yerel ayraçta görüntüler (varsa). Kesin ayrıntılar için bkz. setlocale(3).

DOSYALAR

/etc/manpath.config
man-db yapılandırma dosyası.
/usr/share/man
Global bir kılavuz sayfa hiyerarşisi.

STANDARDS

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, POSIX.1-2017.

AYRICA BAKINIZ

apropos(1), groff(1), less(1), manpath(1), nroff(1), troff(1), whatis(1), zsoelim(1), manpath(5), man(7), catman(8), mandb(8)

Kimi paketlerin belgelendirmesi başka biçimlerde kullanılabilir olabilir; örneğin info(1) veya HTML.

GEÇMİŞ

1990, 1991 – John W. Eaton (jwe@che.utexas.edu) tarafından yazılmıştır.

23 Aralık 1992: Rik Faith (faith@cs.unc.edu), Willem Kasdorp tarafından sağlanan hata düzeltmelerini uyguladı (wkasdo@nikhefk.nikef.nl).

30 Nisan 1994 – 23 Şubat 2000: Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk), bu paketi birkaç kendini adamış kişiyle birlikte geliştiriyor ve ayakta tutuyor.

30 Ekim 1996 – 30 Mart 2001: Fabrizio Polacco <fpolacco@debian.org>), bu paketi Debian projesi için bütün topluluğun yardımıyla sürdürdü ve geliştirdi.

31 Mart 2001 – bugünkü gün: Colin Watson <cjwatson@debian.org>, şimdi man-db'yi geliştiriyor ve sürdürüyor.

HATALAR

https://gitlab.com/man-db/man-db/-/issues
https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db

2024-04-05 2.12.1