Scroll to navigation

shutdown(2) System Calls Manual shutdown(2)

JMÉNO

shutdown - ukonči část plně duplexního spojení

KNIHOVNA

Standardní knihovna C (libc, -lc)

POUŽITÍ

#include <sys/socket.h>
int shutdown(int sockfd, int how);

POPIS

Volání shutdown() může ukončit část nebo celé spojení týkající se soketu sockfd. Je-li how SHUT_RD, další data nebudou přijímána. Je-li how SHUT_WR, další data nebudou posílána. Je-li how SHUT_RDWR, nebudou přijímána ani vysílána žádná data.

NÁVRATOVÉ HODNOTY

On success, zero is returned. On error, -1 is returned, and errno is set to indicate the error.

CHYBOVÉ STAVY

sockfd není platným deskriptorem.
An invalid value was specified in how (but see BUGS).
Specifikovaný soket není spojen.
The file descriptor sockfd does not refer to a socket.

STANDARDY

POSIX.1-2008.

HISTORIE

POSIX.1-2001, 4.4BSD (first appeared in 4.2BSD).

POZNÁMKY

Konstanty SHUT_RD, SHUT_WR, SHUT_RDWR, mají hodnoty 0, 1, 2 a jsou definovány v <sys/socket.h> od verze glibc-2.1.91.

CHYBY

Checks for the validity of how are done in domain-specific code, and before Linux 3.7 not all domains performed these checks. Most notably, UNIX domain sockets simply ignored invalid values. This problem was fixed for UNIX domain sockets in Linux 3.7.

DALŠÍ INFORMACE

close(2), connect(2), socket(2), socket(7)

PŘEKLAD

Překlad této příručky do češtiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

2. května 2024 Linux man-pages 6.8