Scroll to navigation

DIRCOLORS(1) Brugerkommandoer DIRCOLORS(1)

NAVN

dircolors - farveopsætning for ls

SYNOPSIS

dircolors [FLAG]... [FIL]

BESKRIVELSE

Udskriv kommandoer for at sætte miljøvariablen LS_COLORS.

Bestem ud-format:

udskriv Bourne shell-kode for at sætte LS_COLORS
udskriv C skal-kode for at sætte LS_COLORS
udskriv den interne database
udskriv fulde undvegne farver for visningen
vis denne hjælpetekst og afslut
vis versionsinformation og afslut

Hvis FIL er angivet, læs den for at bestemme hvilke farver der skal bruges til hvilke filtyper og endelser. Ellers bruges en forudkompileret database. For detaljer om formatet for disse filer, så kør "dircolors --print-database".

FORFATTER

Skrevet af H. Peter Anvin.

FEJLRAPPORTER

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversættelsesfejl til <https://translationproject.org/team/da.html>

OPHAVSRET

Ophavsret © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

SE OGSÅ

Fuld dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/dircolors>
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) dircolors invocation'

OVERSÆTTELSE

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

januar 2024 GNU coreutils 9.4