Scroll to navigation

GRUB-MKIMAGE(1) Brukerkommandoer GRUB-MKIMAGE(1)

NAVN

grub-mkimage - lag et bilde av GRUB som maskinen kan starte opp

OVERSIKT

grub-mkimage [VALG...] [VALG]... [MODULER]

BESKRIVELSE

Lag et bilde av GRUB som maskinen kan starte opp.

legg inn valgt FIL som et tidlig oppsett
velg komprimeringsmetoden som skal brukes på kjernebildet
disable shim_lock verifier
use images and modules under DIR [default=/usr/lib/grub/<platform>]
bygg inn FIL som enhetstre (DTB)
bruk valgt FIL som offentlig nøkkel for signaturkontroll
embed FILE as a memdisk image

Implies `-p (memdisk)/boot/grub' and overrides

itself can be overridden by later options
legg til NOTE-segment for CHRP IEEE1275
skriv ut et generert bilde til FIL (standard=stdout)
lag et bilde i valgt FORMAT; tilgjengelige formater: i386-coreboot, i386-multiboot, i386-pc, i386-xen_pvh, i386-pc-pxe, i386-pc-eltorito, i386-efi, i386-ieee1275, i386-qemu, x86_64-efi, i386-xen, x86_64-xen, mipsel-yeeloong-flash, mipsel-fuloong2f-flash, mipsel-loongson-elf, powerpc-ieee1275, sparc64-ieee1275-raw, sparc64-ieee1275-cdcore, sparc64-ieee1275-aout, ia64-efi, mips-arc, mipsel-arc, mipsel-qemu_mips-elf, mips-qemu_mips-flash, mipsel-qemu_mips-flash, mips-qemu_mips-elf, arm-uboot, arm-coreboot-vexpress, arm-coreboot-veyron, arm-efi, arm64-efi, loongarch64-efi, riscv32-efi, riscv64-efi
velg prefiks-mappe
SBAT metadata
skriv ut detaljerte meldinger
-?, --help
vis denne hjelpelista
vis en kortfattet bruksanvisning
skriv ut programversjon

Valg er enten obligatoriske både for fullstendige valg og tilsvarende forkortede valg.

RAPPORTERING AV FEIL

Rapporter feil til <bug-grub@gnu.org>.

SE OGSÅ

grub-install(8), grub-mkrescue(1), grub-mknetdir(8)

Den fullstendige dokumentasjonen for grub-mkimage opprettholdes som en Texinfo manual. Dersom info og grub-mkimage programmene er riktig installert på ditt sted burde kommandoen

info grub-mkimage

gi deg tilgang til hele manualen.

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

April 2024 GRUB 2.12-2