Scroll to navigation

GRUB-SYSLINUX2CFG(1) Brukerkommandoer GRUB-SYSLINUX2CFG(1)

NAVN

grub-syslinux2cfg - konverter syslinux-oppsett til GRUB-oppsett

OVERSIKT

grub-syslinux2cfg [VALG...] FIL

BESKRIVELSE

Konverter syslinux-oppsett til GRUB-oppsett.

gjeldende plassering av syslinux (standard er inndatafilas foreldermappe).
forvent at inndata er en isolinux-oppsettsfil.
skriv utskrift til valgt FIL (standard: stdout).
forvent at inndata er en pxelinux-oppsettsfil.
syslinux-diskens rotmappe (standard=/).
forvent at inndata er en syslinux-oppsettsfil.
rotmappa, slik den blir vist ved kjøring (standard: «/»).
gjeldende syslinux-mappe slik den ser ut ved kjøring (standard er inndatafilas foreldermappe).
skriv ut detaljerte meldinger
-?, --help
vis denne hjelpelista
vis en kortfattet bruksanvisning
skriv ut programversjon

Valg er enten obligatoriske både for fullstendige valg og tilsvarende forkortede valg.

RAPPORTERING AV FEIL

Rapporter feil til <bug-grub@gnu.org>.

SE OGSÅ

grub-menulst2cfg(8)

Den fullstendige dokumentasjonen for grub-syslinux2cfg opprettholdes som en Texinfo manual. Dersom info og grub-syslinux2cfg programmene er riktig installert på ditt sted burde kommandoen

info grub-syslinux2cfg

gi deg tilgang til hele manualen.

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

November 2023 GRUB 2.12~rc1-12