Scroll to navigation

USERS(1) Brukerkommandoer USERS(1)

NAVN

users - print the user names of users currently logged in to the current host

OVERSIKT

users [VALG]... [FIL]

BESKRIVELSE

Vis hvem som er logget inn nå i følge FIL.Hvis FIL ikke er valgt, brukes /var/run/utmp. Det er vanlig å bruke /var/log/wtmp som FIL.

Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

OPPHAVSMANN

Skrevet av Joseph Arceneaux og David MacKenzie.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

getent(1), who(1)

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/users>
eller lokalt: info '(coreutils) users invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Mars 2024 GNU coreutils 9.4