Scroll to navigation

select(2) System Calls Manual select(2)

NAAM

select, pselect, FD_CLR, FD_ISSET, FD_SET, FD_ZERO fd_set- synchrone Invoer/Uitvoer multiplexing

BIBLIOTHEEK

Standard C bibliotheek (libc, -lc)

SAMENVATTING

#include <sys/select.h>
typedef /* ... */ fd_set;
int select(int nfds, fd_set *restrict leesbi,
      fd_set *restrict schrijfbi, fd_set *restrict uitzondbi,
      struct timeval *_NULL_baar restrict tijdslimiet);
void FD_CLR(int fd, fd_set *set);
int FD_ISSET(int fd, fd_set *set);
void FD_SET(int fd, fd_set *set);
void FD_ZERO(fd_set *set);
int select(int nfds, fd_set *restrict leesbi,
      fd_set *restrict schrijfbi, fd_set *restrict uitzondbi,
      const struct timespec *restrict tijdslimiet,
      const sigset_t *_NULL_baar restrict sigmask);

Feature Test Macro´s eisen in glibc (zie feature_test_macros(7)):

pselect():


_POSIX_C_SOURCE >= 200112L

BESCHRIJVING

WAARSCHUWING: select() kan alleen bestandsindicator nummers monitoren die kleiner zijn dan FD_SETSIZE (1024)—een onmogelijk kleine limiet voor veel moderne applicaties—en deze limiet zal niet veranderen. Alle moderne applicaties gebruiken daarom beter poll(2) of epoll(7), die geen last hebben van deze beperking.

select() staat een programma toe meerdere bestandsindicators te monitoren, het wacht totdat een of meer bestandsindicators "gereed" worden voor een aantal klassen van Invoer/Uitvoer operaties (b.v. invoer mogelijk). Een bestandsindicator wordt gereed geacht als het mogelijk is de overeenkomende Invoer/Uitvoer operatie uit te voeren (b.v. read(2), of een voldoende kleine write(2)) zonder blokkering.

fd_set

Een structure type dat een verzameling bestandsindicatoren kan representeren. Volgens POSIX, is de waarde van de macro FD_SETSIZE het maximum aantal bestandsindicatoren dat een fd_set structure kan bevatten.

Bestandsindicator verzamelingen

Het hoofdargument van select() zijn drie "verzamelingen" van bestandsindicators (gedeclareerd met het type fd_set), dat de aanroeper toestaat te wachten op drie klassen van gebeurtenissen op de gespecificeerde verzameling van bestandsindicators. Elk van de fd_set argumenten mag als NULL worden opgegeven als geen bestandsindicators moeten in de gaten worden gehouden voor de overeenkomende klasse van gebeurtenissen.

Let op: Bij terugkeer wordt elke bestandsindicator verzameling ter plekke gemodificeerd om aan te geven welke bestandsindicator op dat moment "gereed" is. Daarom, als select() in een lus wordt gebruikt moeten de verzamelingen geinitialiseerd worden voorafgaand aan elke aanroep.

De inhoud van een bestandsindicator verzameling kan aangepast worden door de volgende macro´s te gebruiken:

Deze macro wist (verwijdert alle bestandsindicators van) verzameling. Hij moet worden gebruikt als een eerste stap bij het initialiseren van een bestandsindicator verzameling.
Deze macro voegt een bestandsindicator bi toe aan verzameling. Het toevoegen van een reeds bestaande indicator aan een verzameling doet niets, en produceert geen fout.
Deze macro verwijderd een bestandsindicator bi van een verzameling. Het verwijderen van een niet-aanwezige indicator in de verzameling doet niks, en produceert geen fout.
select() modificeert de inhoud van verzamelingen volgens de hieronder beschreven regels. Na het aanroepen van select() kan de FD_ISSET() macro worden gebruikt om te testen of een bestandsindicator nog aanwezig is in de verzameling. FD_ISSET() retourneert niet-nul als de bestandsindicator bi aanwezig is in verzameling, en nul als hij niet aanwezig is.

Argumenten

De argumenten van select() zij als volgt:

De bestandsindicators in deze verzameling worden bekeken om te zien of deze gereed zijn om te lezen. Een bestandsindicator is gereed om te lezen als een lees operatie niet zal blokkeren; in het bijzonder is een bestandsindicator ook gereed bij het bestand-einde.
Nadat select() is teruggekeerd zullen alle bestandsindicators in leesbi worden gewist behalve die, die gereed zijn om te lezen.
De bestandsindicators in deze verzameling worden bekeken om te zien of deze gereed zijn om te schrijven. Een bestandsindicator is gereed om te schrijven als een schrijf operatie niet zal blokkeren. Hoewel zelfs als een bestandsindicator aangeeft schrijfbaar te zijn, kan een grote schrijfactie toch blokkeren .
Nadat select() is teruggekeerd zullen alle bestandsindicators in schrijfbi worden gewist behalve die, die gereed zijn om te schrijven.
De bestandsindicators in deze verzameling worden bekeken op "uitzonderlijke condities". Voor e
Nadat select() is teruggekeerd zullen alle bestandsindicators in uitzondbi worden gewist behalve die, waarvoor een uitzonderlijke conditie is opgetreden.
Dit argument dient gezet te worden op de hoogst-genummerde bestandsindicator in enige van de drie verzamelingen, plus 1. De aangegeven bestandsindicators in elke verzameling worden gecontroleerd, tot deze limiet (let op, zie BUGS).
Het tijdslimiet argument is een timeval structure (hieronder) die het interval specificeert dat select() moet blokkeren terwijl hij wacht op een bestandsindicator om "gereed" te worden. De aanroep zal blokkeren totdat ofwel:
een bestandsindicator wordt gereed;
een aanroep werd onderbroken door een signaal afhandelaar; of
de tijdslimiet verliep.
Let op dat het tijdslimiet interval wordt afgerond op de systeem klok korrel, en de vertraging door het schedulen van de kernel betekent dat het blokkeer interval kan worden overschreden met een kleine hoeveelheid.
Als beide velden van de tijdslimiet structure nul zijn, dan keert select() meteen terug. (Dit is bruikbaar om te pollen)
Als tijdslimiet werd opgegeven als NULL, dan wacht select() oneindig lang totdat een bestandsindicator "gereed" wordt.

pselect()

De pselect() systeem aanroep staat een applicatie toe om veilig te wachten totdat een bestandsindicator gereed wordt of een signaal wordt ontvangen.

De werking van select() en pselect() is identiek, anders dan deze drie verschillen:

select() gebruikt een tijdslimiet welk een struct timeval (met seconden en microseconden) is, terwijl pselect() een struct timespec is (met seconden en nanosecondsen).
select() kan het tijdslimiet argument updaten om aan te geven hoeveel tijd er overbleef. pselect() verandert dit argument niet.
select() heeft geen sigmask argument en gedraagt zich als een pselect() aanroep met sigmask gelijk aan NULL.

sigmask is een wijzer naar een signaal masker (zie sigprocmask(2)); als het niet NULL is, dan vervangt pselect() eerst het huidige sigmaal masker door het masker aangewezen door sigmask, voert vervolgens de "select" functie uit, en hersteld het het originele signaal masker. (Als sigmask is NULL, dan wordt het signaal masker niet gewijzigd door de pselect() aanroep.

Anders dan het verschil in de precisie van het tijdslimiet argument, is de volgende pselect() aanroep:


ready = pselect(nfds, &readfds, &writefds, &exceptfds,

timeout, &sigmask);

equivalent aan het atomair uitvoeren van de volgende aanroepen:


sigset_t origmask;
pthread_sigmask(SIG_SETMASK, &sigmask, &origmask);
ready = select(nfds, &readfds, &writefds, &exceptfds, timeout);
pthread_sigmask(SIG_SETMASK, &origmask, NULL);

De reden dat pselect() nodig is, is dat als men wil wachten op ofwel een signaal of het "gereed" worden van een bestandsindicator, dan voorkomt een atomaire test race-condities. (Veronderstel dat de signaal afhandelaar een globale vlag zet en terug keert. Dan zou een test van deze globale vlag gevolgd door een aanroep van select() oneindig lang hangen als het signaal precies na de test aankwam maar precies vóór de aanroep. In tegenstelling hiermee staat pselect() toe om eerst het signaal te blokkeren, het ontvangen signaal af te handelen, en dat pselect() aan te roepen, met het gewenste sigmask, daarmee de race te voorkomen.

De tijdslimiet

Het tijdslimiet argument van select() is een structure van het volgende type:


struct timeval {

time_t tv_sec; /* seconden */
suseconds_t tv_usec; /* microseconden */ };

Het overeenkomende argument voor pselect() is een timespec(3) structure:

Op Linux, wijzigt select() tijdslimiet om de niet geslapen tijd weer te geven; de meeste andere implementaties doen dit niet. (POSIX.1 staat beide gedragingen toe.) Dit veroorzaakt problemen zowel wanneer Linux code die tijdslimiet leest, wordt overgezet op andere besturingssystemen, als wanneer code wordt overgezet naar Linux, die struct timeval hergebruikt voor meerdere select() in een lus zonder deze te her-initialiseren. Beschouw tijdslimiet niet gedefinieerd nadat select terugkeert

EIND WAARDE

Bij succes geven select() en pselect() het aantal bestandsindicators terug die bevat zijn in de drie geretourneerde indicator verzamelingen (dat is, het totaal aantal bits die gezet zijn in leesbi, schrijfbi, uitzondbi). De uitvoer waarde mag nul zijn als de tijdslimiet verliep voordat een van de indicators "gereed" werd.

Bij een fout wordt -1 teruggegeven en errno wordt overeenkomstig gezet; de bestandsindicators verzamelingen blijven ongewijzigd en tijdslimiet wordt ongedefinieerd.

FOUTEN

Een ongeldige bestandsindicator werd opgegeven in een van de verzamelingen. (Misschien een bestandsindicator die al gesloten werd, of een waarop een fout is opgetreden.) Hoewel, zie BUGS.
Een signaal werd gevangen; zie signal(7).
nfds is negatief of overschrijdt de RLIMIT_NOFILE hulpbron limiet (zie getrlimit(2)).
De waarde bevat in tijdslimiet is ongeldig.
Het was niet mogelijk om voldoende geheugen de bemachtigen voor interne tabellen.

VERSIES

Op sommige andere UNIX systemen, kan select() falen met de fout EAGAIN als het systeem faalt om kernel-interne hulpbronnen toe te kennen, in plaats van ENOMEM zoals Linux doet. POSIX specificeert deze fout voor poll(2), maar niet voor select(). Overdraagbare programma´s controleren beter op EAGAIN en lussen dan, net als bij EINTR.

VOLDOET AAN

POSIX.1-2008.

GESCHIEDENIS

POSIX.1-2001, 4.4BSD (verscheen voor het eerst in 4.2BSD).
Algemeen overdraagbaar naar/van niet-BSD systemen daarbij de klonen met de BSD socket laag ondersteunend (inclusief System V varianten). Let op dat de System V varianten typisch de tijdslimiet variabele zet voor terugkeer, maar dat de BSD variant dit niet doet.
Linux 2.6.16. POSIX.1g, POSIX.1-2001.
Voordien werd het geëmuleerd in glibc (echter zie BUGS)
fd_set
POSIX.1-2001.

OPMERKINGEN

De volgende header voorziet ook in het fd_set type: <sys/time.h>.

Als fd_set een vaste buffer grootte is. Uitvoeren van FD_CLR() of FD_SET() met een waarden van bi die negatief is of groter of gelijk is aan FD_SETSIZE zal resulteren in onbepaald gedrag. Bovendien vereist POSIX dat bi een geldige bestandsindicator is.

De werking van select() en pselect() wordt niet beïnvloed door de O_NONBLOCK vlag.

De zelf-pijp truc

Op systemen waar pselect() ontbreekt, betrouwbare (en meer overdraagbare) signaal trapping kan worden bereikt met de zelf-pijp truc. In deze truc schrijft een signaal afhandelaar een byte naar een pijp wiens andere einde wordt gemonitord door select() in het hoofdprogramma. (Om blokkeren te voorkomen bij het schrijven naar een volle pijp, of lezen van een lege pijp, dient niet-blokkerende Invoer/Uitvoer gebruikt te worden bij het lezen van en schrijven naar een pijp.)

Emuleren usleep(3)

Voor het verschijnen van usleep(3) gebruikte sommige code de aanroep van select() met alle verzamelingen leeg, nfds nul, en een niet-NULL tijdslimiet als een enigszins overdraagbare manier om met subseconde precisie te slapen.

Overeenkomsten tussen select() en poll() meldingen

In de Linux kernel broncode vinden we de volgende definities die de overeenkomsten tussen de leesbare, schrijfbare en uitzondering condities notificaties van select() tonen en de gebeurtenis notificaties voorzien door poll(2) en epoll(7):


#define POLLIN_SET (EPOLLRDNORM | EPOLLRDBAND | EPOLLIN |

EPOLLHUP | EPOLLERR)
/* Gereed om te lezen */ #define POLLOUT_SET (EPOLLWRBAND | EPOLLWRNORM | EPOLLOUT |
EPOLLERR)
/* Gereed om te schrijven */ #define POLLEX_SET (EPOLLPRI)
/* Uitzondering conditie */

Multithreaded applicaties

Als een bestandsindicator die door select() wordt gemonitord wordt gesloten in een andere thread, dan is het resultaat niet gespecificeerd. Op sommige UNIX systemen zal select() uit blokkeren gaan en terug keren met een indicatie dat de bestandsindicator gereed is (een opvolgende Invoer/Uitvoer operatie zal mogelijk falen met een fout, behalve als een ander proces de bestandsindicator heropent tussen het tijdstip dat select() terug gaf en de Invoer/Uitvoer operatie werd uitgevoerd). Op Linux (en sommige andere systemen) heeft het sluiten van de bestandsindicator in een andere thread geen effect op select(). Samenvattend: een applicatie die vertrouwt op een specifiek gedrag in dit scenario moet als buggy beschouwd worden.

C library/kernel verschillen

De Linux kernel staat bestandsindicator verzamelingen van willekeurige grootte toe, waarbij de lengte van de verzamelingen kan worden bepaald aan de hand van de waarde van nfds. Hoewel in de glibc implementatie het type fs_set een vaste grootte heeft. Zie ook BUGS.

Het pselect() interface beschreven op deze pagina is geïmplementeerd in glibc. De onderliggende Linux systeem aanroep is pselect6() genaamd. Deze systeem aanroep verschilt iet of wat in gedrag van de glibc omwikkel functie.

De Linux pselect6() systeem aanroep verandert zijn tijdslimiet argument. Hoewel de glibc omwikkel functie dit gedrag verbergt door het gebruik van een lokale variabele voor het timeout argument dat wordt door gegeven aan de systeem aanroep. Dus modificeert de glibc pselect() functie zijn argument tijdslimiet niet; dit gedrag wordt ook vereist door POSIX.1-2001.

Het laatste argument van de pselect6() systeem aanroep is geen sigset_t * wijzer, maar in plaats daarvan een structure van de vorm:


struct {

const kernel_sigset_t *ss; /* Wijzer naar een signaal verzameling */
size_t ss_len; /* Grootte (in bytes) van het object
aangewezen door 'ss' */ };

Dit staat de systeem aanroep toe om zowel een wijzer naar de signaal verzameling als ook zijn grootte te hebben, terwijl gelijkertijd wordt toegestaan op de meeste architecturen een maximum van 6 argumenten te ondersteunen voor de systeem aanroep. Zie sigprocmask(2) voor een discussie over de verschillen tussen de kernel en de libc notatie van de signaal verzameling.

Historische glibc details

glibc 2.0 voorzag in een incorrecte versie van pselect() die niet om een sigmask argument vroeg.

In de glibc 2.1 tot 2.2.1 moest men _GNU_SOURCE definiëren om de declaratie van pselect() uit <sys/select.h> te verkrijgen.

BUGS

POSIX staat een implementatie toe om een bovenlimiet te definiëren, die wordt geadverteerd door de constante FD_SETSIZE, voor de het bereik van bestandsindicatoren dat kan worden opgegeven in een bestandsindicator verzameling. De Linux kernel legt geen vaste limiet op, maar de glibc implementatie maakt van fd_set een type van vaste grootte, met FD_SETSIZE gedefinieerd als 1024, en de FD_*() macro´s werkend conform deze limiet. Om bestandsindicatoren te monitoren die groter dan deze limiet zijn, moet u poll(2) of epoll(7) gebruiken.

De implementatie van de fd_sets argumenten als het resultaat van een waarde argument is een ontwerpfout die werd voorkomen in poll(2) en epoll(7)

Volgens POSIX zou select() alle opgegeven bestandsindicatoren in de drie bestandsindicatoren verzamelingen moeten controleren, tot aan de limiet nfds-1. Hoewel de huidige implementatie elke bestandsindicator in deze verzamelingen negeert die groter is dan het maximum bestandsindicator getal dat het proces momenteel geopend heeft. Volgens POSIX zou elke bestandsindicator die werd opgegeven in een van de verzamelingen moeten resulteren in de EBADF fout.

Vanaf glibc 2.1 voorzag glibc in een emulatie van pselect() die werd geïmplementeerd gebruikmakend van sigprocmask(2) en select(). Deze implementatie was gevoelig voor dezelfde race conditie waarvoor nu precies pselect() ontworpen was om te voorkomen. Moderne versies van glibc gebruiken de (race-vrije) pselect() systeem aanroep op kernels waarin deze is voorzien.

Op Linux kan select() een socket bestandsindicator rapporteren als "gereed om te lezen", terwijl tegelijkertijd een opeenvolgende lees-actie blokkeert. Dit kan bijvoorbeeld optreden wanneer data werd ontvangen maar bij het onderzoeken blijkt dat de controlesom verkeerd is en wordt verworpen. Er kunnen andere omstandigheden zijn waarin bestandsindicatoren ten onrechte worden gerapporteerd als gereed. Het kan daarom veiliger zijn om O_NONBLOCK te gebruiken op sockets die niet mogen blokkeren.

Op Linux wijzigt select() ook tijdslimiet als de aanroep werd onderbroken door een signaal afhandelaar (m.a.w. de EINTR foutmelding). Dit wordt niet toegestaan door POSIX.1. De Linux pselect() systeem aanroep heeft hetzelfde gedrag, maar de glibc omwikkel functie verstopt dit gedrag door de tijdslimiet intern te kopiëren naar een lokale variabele en deze variabele door te geven naar de systeem aanroep.

VOORBEELDEN

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/select.h>
int
main(void)
{

int retval;
fd_set rfds;
struct timeval tv;
/* Watch stdin (fd 0) to see when it has input. */
FD_ZERO(&rfds);
FD_SET(0, &rfds);
/* Wait up to five seconds. */
tv.tv_sec = 5;
tv.tv_usec = 0;
retval = select(1, &rfds, NULL, NULL, &tv);
/* Don't rely on the value of tv now! */
if (retval == -1)
perror("select()");
else if (retval)
printf("Data is available now.\n");
/* FD_ISSET(0, &rfds) will be true. */
else
printf("No data within five seconds.\n");
exit(EXIT_SUCCESS); }

ZIE OOK

accept(2), connect(2), poll(2), read(2), recv(2), restart_syscall(2), send(2), sigprocmask(2), write(2), timespec(3), epoll(7), time(7)

Voor een inleiding met discussie en voorbeelden zie select_tut(2).

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

2 mei 2024 Linux man-pages 6.8