Scroll to navigation

confstr(3) Library Functions Manual confstr(3)

NAZWA

confstr - pobiera zmienne łańcuchowe zależne od konfiguracji

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
size_t confstr(int name, char buf[.size], size_t size);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

confstr():


_POSIX_C_SOURCE >= 2 || _XOPEN_SOURCE

OPIS

Funkcja confstr() pobiera wartość zależnych od konfiguracji zmiennych systemowych.

Argument name wyznacza pobieraną zmienną systemową. Dostępne są zmienne:

_CS_GNU_LIBC_VERSION (tylko biblioteka GNU C; od glibc 2.3.2)
Łańcuch znaków identyfikujący wersję biblioteki GNU C w systemie (np. „glibc 2.3.4”).
_CS_GNU_LIBPTHREAD_VERSION (tylko biblioteka GNU C; od glibc 2.3.2)
Łańcuch znaków identyfikujący wersję POSIX-owej implementacji wątków dostarczaną przez bibliotekę C (np. „NPTL 2.3.4” lub „linuxthreads-0.10”).
_CS_PATH
Wartość zmiennej PATH zawierającej ścieżkę, w której znaleźć można wszystkie standardowe programy narzędziowe POSIX.2.

Jeśli argument buf jest różny od NULL i size jest różne od zera, to funkcja confstr() kopiuje wartość łańcucha znaków do buf obciętą, jeśli to konieczne, do size - 1 bajtów i zakończoną bajtem null („\0”). Może to zostać wykryte przez porównanie zwracanej przez confstr() wartości z argumentem size.

Jeśli size wynosi zero i buf jest równe NULL, to funkcja confstr() po prostu zwraca wartość podaną poniżej.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Jeśli name jest poprawną zmienną konfiguracji, to confstr() zwraca liczbę bajtów (włączając kończący bajt null), które byłyby potrzebne do przechowania pełnej wartości tej zmiennej. Wartość może być większa niż size, co oznacza, że wartość w buf jest obcięta.

Jeśli name jest poprawną zmienną konfiguracji, ale wartość tej zmiennej jest pusta, to confstr() zwraca 0. Jeśli name nie jest nazwą poprawnej zmiennej konfiguracji, to confstr() zwraca 0 i ustawia errno na EINVAL.

BŁĘDY

Wartość name jest nieprawidłowa.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
confstr() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

STANDARDY

POSIX.1-2008.

HISTORIA

POSIX.1-2001.

PRZYKŁADY

Poniższy fragment kodu podaje ścieżkę, w której znaleźć można programy systemowe POSIX.2:


char *pathbuf;
size_t n;
n = confstr(_CS_PATH, NULL, (size_t) 0);
pathbuf = malloc(n);
if (pathbuf == NULL)

abort(); confstr(_CS_PATH, pathbuf, n);

ZOBACZ TAKŻE

getconf(1), sh(1), exec(3), fpathconf(3), pathconf(3), sysconf(3), system(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

2 maja 2024 r. Linux man-pages 6.8