Scroll to navigation

getgid(2) System Calls Manual getgid(2)

NAZWA

getgid, getegid - pobierz identyfikator grupy

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
gid_t getgid(void);
gid_t getegid(void);

OPIS

getgid() zwraca rzeczywisty identyfikator grupy procesu wywołującego.

getegid() zwraca efektywny identyfikator grupy procesu wywołującego.

BŁĘDY

These functions are always successful and never modify errno.

STANDARDY

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, 4.3BSD.

UWAGI

Oryginalnie wywołania systemowe getgid() i getegid() pod Linuksem obsługiwały tylko 16-bitowe identyfikatory grup. Następnie w Linuksie 2.4 zostały dodane getgid32() oraz getegid32() obsługujące identyfikatory 32-bitowe. Funkcje opakowujące getgid() i getegid() biblioteki glibc obsługują te warianty w sposób przezroczysty dla użytkownika.

On Alpha, instead of a pair of getgid() and getegid() system calls, a single getxgid() system call is provided, which returns a pair of real and effective GIDs. The glibc getgid() and getegid() wrapper functions transparently deal with this. See syscall(2) for details regarding register mapping.

ZOBACZ TAKŻE

getresgid(2), setgid(2), setregid(2), credentials(7)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

30 października 2022 r. Linux man-pages 6.03