Scroll to navigation

strspn(3) Library Functions Manual strspn(3)

NAZWA

strspn, strcspn - zwracanie długości początkowego podłańcucha

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <string.h>
size_t strspn(const char *s, const char *accept);
size_t strcspn(const char *s, const char *reject);

OPIS

Funkcja strspn() oblicza długość (w bajtach) początkowego segmentu s składającego się w całości ze znaków z accept.

Funkcja strcspn() oblicza długość początkowego segmentu s składającego się w całości ze znaków nienależących do reject.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja strspn() zwraca liczbę bajtów początkowego segmentu s składającego się tylko ze znaków z accept.

Funkcja strcspn() zwraca liczbę bajtów początkowego segmentu s składającego się ze znaków nie należących do reject.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
strspn(), strcspn() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

STANDARDY

C11, POSIX.1-2008.

HISTORIA

POSIX.1-2001, C89, SVr4, 4.3BSD.

ZOBACZ TAKŻE

memchr(3), strchr(3), string(3), strpbrk(3), strsep(3), strstr(3), strtok(3), wcscspn(3), wcsspn(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Wilk <siefca@pl.qmail.org>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

20 lipca 2023 r. Linux man-pages 6.05.01