Scroll to navigation

SHA224SUM(1) Polecenia użytkownika SHA224SUM(1)

NAZWA

sha224sum - oblicza i sprawdza skrót wiadomości SHA224

SKŁADNIA

sha224sum [OPCJA]... [PLIK]...

OPIS

Wypisuje lub sprawdza sumy kontrolne SHA224 (224-bitowe).

Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

czyta w trybie binarnym
sprawdzanie sum zapisanych w PLIKACH
tworzy sumę kontrolną w stylu BSD
czyta w trybie tekstowym (domyślnie)
zakończenie każdej linii na wyjściu znakiem NUL, a nie znakiem nowej linii i wyłączenie interpretacji znaków modyfikacji

Następujących pięć opcji jest przydatnych tylko przy sprawdzaniu sum kontrolnych:

nie zwraca błędu, ani nie informuje przy brakujących plikach
nie wyświetla OK po każdym pozytywnie zweryfikowanym pliku
nie wyświetla niczego, wynik można poznać za pomocą kodu wyjścia
wychodzi z niezerowym kodem zakończenia przy niepoprawnie sformatowanych wierszach sum kontrolnych
ostrzega o niepoprawnie sformatowanych wierszach sum kontrolnych
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Sumy są obliczane zgodnie z opisem w RFC 3874. Podczas sprawdzania, wejście powinno być wygenerowane wcześniej przez ten program. Domyślnym trybem jest wyświetlanie wiersza z: sumą kontrolną, spacją, znakiem określającym typ wejściowy (* - binarny, spacja - tekstowy lub z niewielką ilością binarnego) i nazwą każdego PLIKU.

Uwaga: W systemach GNU nie ma różnicy pomiędzy trybem binarnym a tekstowym.

AUTOR

Napisane przez Ulricha Dreppera, Scotta Millera i Davida Madore.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
O błędach tłumaczenia programu prosimy poinformować przez <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

cksum(1)

Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/sha224sum>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) sha2 utilities'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

marzec 2024 GNU coreutils 9.4