Scroll to navigation

PINKY(1) Användarkommandon PINKY(1)

NAMN

pinky — lättviktigt finger

SYNOPSIS

pinky [FLAGGA]... [ANVÄNDARE]...

BESKRIVNING

Skriv ut i långt format för den angivna ANVÄNDAREn.
Utelämna användarens hemkatalog och skal i det långa formatet.
Utelämna användarens projektfil i det långa formatet.
Utelämna användarens planfil i det långa formatet.
Skriv ut i kort format, detta är standard.
Utelämna raden med kolumnrubriker i kort format.
Utelämna användarens fullständiga namn i kort format.
Utelämna användarens fullständiga namn och fjärrvärd i kort format.
Utelämna användarens fullständiga namn, fjärrvärd och overksamma tiden i kort format.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Ett lättviktigt ”finger”-program; skriver ut användarinformation. utmp-filen kommer att vara /var/run/utmp.

UPPHOVSMAN

Skrivet av Joseph Arceneaux, David MacKenzie och Kaveh Ghazi.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

COPYRIGHT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE ÄVEN

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/pinky>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) pinky invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

mars 2024 GNU coreutils 9.4