Scroll to navigation

CHCON(1) Kullanıcı Komutları CHCON(1)

İSİM

chcon - dosya güvenlik bağlamını değiştirir

KULLANIM

[SEÇENEK]... BAĞLAM DOSYA...
[SEÇENEK]... [-u KULLANICI] [-r ROL] [-l ARALIK] [-t TÜR] DOSYA...
[SEÇENEK]... --reference=ÖRNEK-DOSYA DOSYA...

AÇIKLAMA

Belirtilen her DOSYA’nın SELinux güvenlik bağlamını BAĞLAM olarak değiştirir. --reference seçeneği ile her DOSYA’nın güvenlik bağlamı ÖRNEK-DOSYA’nın güvenlik bağlamına değiştirilir.

Uzun seçeneklerdeki zorunlu girdiler kısa seçenekler için de zorunludur.

Sembolik bağın kendisini değil, sembolik bağın hedefini etkiler (öntanımlıdır)

Sembolik bağın hedefini değil, sembolik bağın kendisini etkiler

Hedef güvenlik bağlamının user bileşenine KULLANICI atanır.

Hedef güvenlik bağlamının role bileşenine ROL atanır.

Hedef güvenlik bağlamının type bileşenine TÜR atanır.

Hedef güvenlik bağlamının range bileşenine ARALIK atanır.

Kök dizin (’/’) özellikle işleme alınmaz (öntanımlı).

Kök dizin (’/’) üzerinde ardışık işlem başarısız olur.

Bir BAĞLAM değeri belirtmek yerine ÖRNEK-DOSYA’nın güvenlik bağlamı kullanılır.

Dosyalar ve dizinler üzerinde ardışık işlem yapılır.

İşlem yapılan her dosya için bir tanı bilgisi çıktılanır.

Yardım metnini gösterir ve çıkar.

Sürüm bilgilerini basar ve çıkar.

Aşağıdaki seçenekler, ek olarak -R seçeneği de belirtildiğinde bir dizinin alt dizinlerinde nasıl işlem yapılacağını belirler. Birden fazlası belirtilirse, yalnızca sonuncusu etkili olur.

DOSYA bir dizine sembolik bağ ise işlem bağa değil hedefine uygulanır.

Bir dizine sembolik bağ olan bağlar saptandığında işlem bağa değil hedefine uygulanır.

Sembolik bağlar izlenmez (öntanımlı).

YAZAN

Russell Coker ve Jim Meyering tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/chcon>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) chcon invocation’

ÇEVİREN

© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0