Scroll to navigation

OD(1) Kullanıcı Komutları OD(1)

İSİM

od - dosyayı sekizlik veya başka bir biçimde dökümler

KULLANIM

[SEÇENEK]... DOSYA...
[-abcdfilosx]... DOSYA [[+]KONUM[.][b]]
--traditional [SEÇENEK]... DOSYA [[+]KONUM[.][b] [+][ETİKET][.][b]]

AÇIKLAMA

DOSYAnın, hiçbir seçenek belirtilmediğinde sekizlik sayı sisteminde, tek başına anlamlı bir suretini standart çıktıya yazar. Birden fazla DOSYA verildiğinde, girdi sırasıyla bunları birbirine ekler.

DOSYA adı verilmemişse veya - olarak verilmişse, standart girdiden okur.

Eğer ilk ve ikinci çağrı biçimlerinin ikisi de uygulanmışsa ikinci biçimin + ile başlayan son terim veya (iki terim varsa) bir rakam olduğu varsayılır. Bir KONUM terimi -j KONUM anlamına gelir. od her satırın başına bir adres yazar, ETİKET belirtilmişse ilk satırın başına bu yafta yazılır, diğer satırlar buna göre numaralanır. konum veya ETİKETin başlarına 0x veya 0X koyarak bu sayıların onaltılık sistemde olduğunu belirtebilirsiniz. Sonlarına . koyarsanız sekizlik sistemde olduklarını, b koyarsanız 512 ile çarpılmalarını istediğinizi belirtmiş olursunuz.

Uzun seçenekler için zorunlu olan girdiler kısa seçenekler için de zorunludur.

Dosya konumlarını TABAN sayı sisteminde yazar. TABAN olarak onluk için d, sekizlik için o, onaltılık için x, hiçbiri için n belirtilebilir.

Girdi baytlarının yerlerini belirtilen sıraya göre değiştirir.

Her dosyanın ilk SAYI baytını atlar.

Çıktıyı dosya başına SAYI girdi baytıyla sınırlar.

En az SAYI grafik karakterlik dizgeler çıktılar. Öntanımlı: 3.

Çıktı TÜRünü belirler.

Art arda gelen birbirinin aynı satırları * kullanmadan yazar.

Her satıra SAYI bayt yazar. Öntanımlı: 32.

Girdileri üçüncü kullanıma göre kabul eder.

Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

Geleneksel biçem belirtimleri birlikte kullanılabilir:

-t a ile aynı, kıymetli biti yoksayarak isimli karakterleri seçer.

-b
-t o1 ile aynı, sekizlik baytlar seçer.

-t c ile aynı, yazdırılabilir karakterleri ve ters eğik çizgi ile öncelenmiş karakterleri seçer.

-t u2 ile aynı, onluk tabanda işaretsiz 2 baytlık birimleri seçer.

-t fF ile aynı, gerçel sayıları seçer.

-t dI ile aynı, onluk tamsayıları seçer.

-t dL ile aynı, onluk uzun tamsayıları seçer.

-t o2 ile aynı, sekizlik 2 baytlık birimleri seçer.

-t d2 ile aynı, onluk 2 baytlık birimleri seçer.

-t x2 ile aynı, onaltılık 2 baytlık birimleri seçer

TÜR şunlardan biri veya birkaçı olabilir:

Kıymetli biti yoksayarak isimli karakterleri yazar.

Yazdırılabilir karakterleri ve ters eğik çizgi ile öncelenmiş karakterleri yazar.

İşaretli onluk tamsayıyı BOYUT baytlık yazar.

Gerçel sayıyı BOYUT baytlık sayı olarak yazar.

Sekizlik sayıyı BOYUT baytlık sayı olarak yazar.

İşaretsiz onluk tamsayıyı BOYUT baytlık yazar.

Onaltılık sayıyı BOYUT baytlık sayı olarak yazar.

BOYUT bir sayıdır. TÜR [doux] olduğunda, BOYUT sizeof(char) için C, sizeof(short) için S, sizeof(int) için I veya sizeof(long) için L olabilir. TÜR f olduğunda, BOYUT sizeof(float) için F, sizeof(double) için D veya sizeof(long double) için L olabilir.

Bir TÜRe z soneki eklenmesi, çıktılanacak her satırın sonuna o satırdaki basılabilir karakterlerin hepsinin yazılmasına sebep olur.

Onaltılık sayıların çarpan sonekleri:

512

1000

1024

1000*1000

1024*1024

G, T, P, E, Z, Y için benzer şekilde devam eder. Bibaytlık önekler de kullanılabilir: KiB=K, MiB=M,...

ÖRNEKLER

Onaltılık biçimde çıktı gösterir.
Öntanımlı komut satırı.

YAZAN

Jim Meyering tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: Yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/od>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) od invocation’

ÇEVİREN

© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0