Scroll to navigation

TRUNCATE(1) Kullanıcı Komutları TRUNCATE(1)

İSİM

truncate - dosya boyunu belirtilen boya kadar kırpar veya uzatır

KULLANIM

SEÇENEK... DOSYA...

AÇIKLAMA

DOSYA boyunu belirtilen boya kadar kırpar veya uzatır

DOSYA mevcut değilse oluşturulur.

DOSYA belirtilenden büyükse fazlalıktaki veri kaybedilir. DOSYA belirtilenden kısaysa uzatılır ve uzatılan kısım sıfır baytları ile doldurulur.

Uzun seçenekler için zorunlu olan girdiler kısa seçenekler için de zorunludur.

Dosya oluşturulmaz.

BOYUT bayt değil, G/Ç bloğu sayısı olarak ele alınır.

Belirtilen DOSYAnın boyu kullanılır.

Dosyanın boyunu BOYUT bayta ayarlar.

Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

BOYUT bir tamsayı ve birimden oluşur (örneğin, 10K belirtilirse 10*1024 bayt demektir). Birimler, 1024’lük katlar için K,M,G,T,P,E,Z,Y; 1000’lik katlar için KB, MB, vb olabilir. İkil birimler de belirtilebilir: KiB=K, MiB=M, vb.

Ayrıca, BOYUT’un önüne bazı değiştirici karakterler de getirilebilir: ’+’ uzatır, ’-’ kısaltır, ’<’ en fazla, ’>’ en az, ’/’ aşağı yuvarlar, ’%’ yukarı yuvarlar.

YAZAN

Padraig Brady tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

dd(1), truncate(2), ftruncate(2).

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/truncate>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) truncate invocation’

ÇEVİREN

© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0