Scroll to navigation

TSORT(1) Kullanıcı Komutları TSORT(1)

İSİM

tsort - düzgün doğrusal sıralama yapar

KULLANIM

[SEÇENEK] [DOSYA]

AÇIKLAMA

DOSYAdaki kısmi sıralamayı göz önüne alarak DOSYAnın tamamen sıralanmış halini basar.

DOSYA belirtilmemişse veya - verilmişse standart girdi okunur.

Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

YAZAN

Mark Kettenis tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/tsort>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) tsort invocation’

ÇEVİREN

© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0