Scroll to navigation

RMDIR(1) Příručka uživatele RMDIR(1)

JMÉNO

rmdir - odstraní prázdné adresáře

POUŽITÍ

rmdir [VOLBA]... ADRESÁŘ...

POPIS

Odstraní ADRESÁŘ(e), jsou=li prázdné.

ignore each failure that is solely because a directory is non-empty
odstraní ADRESÁŘ a jeho předky; např.: 'rmdir -p a/b/c' odpovídá `rmdir a/b/c a/b a'
vypisuje diagnostické informace pro každý zpracovávaný adresář
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

AUTOR

Napsal David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

rmdir(2)

Úplná dokumentace je na <https://www.gnu.org/software/coreutils/rmdir>
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) rmdir invocation'

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Září 2022 GNU coreutils 9.1