Scroll to navigation

RMDIR(1) Användarkommandon RMDIR(1)

NAMN

rmdir — ta bort tomma kataloger

SYNOPSIS

rmdir [FLAGGA]... KATALOG...

BESKRIVNING

Ta bort KATALOG(er) om de är tomma.

ignorera alla fel som beror enbart på att katalogen inte är tom
Ta bort KATALOG och dess föräldrar; t.ex. ”rmdir -p a/b/c” motsvarar ”rmdir a/b/c a/b a”.
Skriv ett meddelande för varje behandlad katalog.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

UPPHOVSMAN

Skrivet av David MacKenzie.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

COPYRIGHT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE ÄVEN

rmdir(2)

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/rmdir>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) rmdir invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

september 2022 GNU coreutils 9.1