Scroll to navigation

RMDIR(1) Användarkommandon RMDIR(1)

NAMN

rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS

rmdir [FLAGGA]... KATALOG...

BESKRIVNING

Ta bort KATALOG(er) om de är tomma.

--ignore-fail-on-non-empty

Ignorera alla fel som beror enbart på att katalogen
inte är tom.
Ta bort KATALOG och dess föräldrar; t.ex. ”rmdir -p a/b/c” motsvarar ”rmdir a/b/c a/b a”.
Skriv ett meddelande för varje behandlad katalog.
Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

UPPHOVSMAN

Skrivet av David MacKenzie.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE OCKSÅ

rmdir(2)

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/rmdir>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) rmdir invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

oktober 2021 GNU coreutils 8.32