Scroll to navigation

tty(4) Device Drivers Manual tty(4)

JMÉNO

tty - řídící terminál

POPIS

Soubor /dev/tty je znakový speciální soubor s hlavním číslem 5 a vedlejším 0. Obvykle je jeho vlastníkem.skupinou root.tty a jeho přístupová práva jsou 0666. Je to synonymum pro řídící terminál procesu, je-li nějaký.

Toto zařízení podporuje všechny ioctl(2) požadavky zařízení, na které ukazuje, a navíc ještě TIOCNOTTY.

TIOCNOTTY

Odpojí volající proces od jeho řídícího terminálu.

Pokud je proces session leader, jsou skupině procesů v popředí poslány signály SIGHUP a SIGCONT a všechny procesy v aktuálním sezení ztratí svůj řídící tty.

Tento ioctl(2) požadavek pracuje pouze na souborových deskriptorech připojených na /dev/tty; je používán démony když jsou spuštěni uživatelem z terminálu. Proces se pokusí otevřít /dev/tty; je-li otevření úspěšné, odpojí se od terminálu pomocí TIOCNOTTY. Jestliže otevření selže, proces samozřejmě není připojen na terminál a proto se od něj nemusí odpojovat.

SOUBORY

/dev/tty

DALŠÍ INFORMACE

chown(1), mknod(1), ioctl(2), ioctl_console(2), ioctl_tty(2), termios(3), ttyS(4), vcs(4), pty(7), agetty(8), mingetty(8)

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

30. října 2022 Linux man-pages 6.03