Scroll to navigation

COMM(1) Brugerkommandoer COMM(1)

NAVN

comm - sammenlign to sorterede filer linjevis

SYNOPSIS

comm [FLAG]... FIL1 FIL2

BESKRIVELSE

Sammenlign de sorterede filer FIL1 og FIL2 linjevis.

Når FIL1 eller FIL2 (men ikke begge) er -, læses standard-ind.

Uden flag udskrives tre kolonner. Kolonne 1 indeholder filer, der kun findes i FIL1; kolonne to indeholder filer, der kun findes i FIL2, mens kolonne tre indeholder linjer fælles for begge filer.

-1
udelad kolonne 1 (linjer som kun findes i FIL1)
-2
udelad kolonne 2 (linjer som kun findes i FIL2)
-3
udelad kolonne 3 (linjer som findes i begge filer)
kontroller om inddata er korrekt sorteret, selv hvis alle inddatalinjer kan parinddeles
kontroller ikke om inddata er korrekt sorteret
adskil kolonner med STR
udskriv et sammendrag
linjeadskiller er NUL frem for linjeskift
vis denne hjælpetekst og afslut
vis versionsinformation og afslut

Bemærk at sammenligninger følger reglerne angivet af "LC_COLLATE".

EKSEMPLER

Udskriv kun linjer, der findes i både fil1 og fil2.
Udskriv linjer i fil1, som ikke er i fil2, og vice versa.

FORFATTER

Skrevet af Richard M. Stallman og David MacKenzie.

FEJLRAPPORTER

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversættelsesfejl til <https://translationproject.org/team/da.html>

OPHAVSRET

Ophavsret © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

SE OGSÅ

join(1), uniq(1)

Fuld dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/comm>
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) comm invocation'

OVERSÆTTELSE

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

september 2022 GNU coreutils 9.1