Scroll to navigation

COMM(1) Opdrachten voor gebruikers COMM(1)

NAAM

comm - vergelijk twee gesorteerde bestanden regel voor regel

SAMENVATTING

comm [OPTIE]... BESTAND1 BESTAND2

BESCHRIJVING

Vergelijkt de gesorteerde bestanden BESTAND1 en BESTAND2 regel voor regel.

Wanneer BESTAND1 of BESTAND2 (niet beide) '-' is, wordt standaardinvoer gelezen.

Zonder opties worden drie kolommen getoond. De eerste kolom bevat de regels die uniek zijn voor BESTAND1, de tweede kolom de regels die uniek zijn voor BESTAND2, en de derde kolom de regels die in beide bestanden voorkomen.

-1
regels die alleen in BESTAND1 voorkomen weglaten
-2
regels die alleen in BESTAND2 voorkomen weglaten
-3
regels die in beide bestanden voorkomen weglaten
controleren of de invoer juist gesorteerd is, zelfs als van alle invoerregels paren gemaakt kunnen worden
niet controleren of de invoer juist gesorteerd is
deze tekenreeks als kolomscheiding gebruiken
een samenvatting weergeven
regels afsluiten met 0-byte, niet met nieuweregel
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

Opmerking: het vergelijken volgt de regels gespecificeerd door 'LC_COLLATE'.

VOORBEELDEN

Toon alleen regels die in beide bestanden voorkomen.
Toon regels die alleen in één van de bestanden voorkomen.

AUTEUR

Geschreven door Richard M. Stallman en David MacKenzie.

RAPPORTEREN VAN BUGS

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl.html>

COPYRIGHT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

join(1), uniq(1)

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/comm>
of lokaal via: info '(coreutils) comm invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

September 2022 GNU coreutils 9.1