Scroll to navigation

STTY(1) Brugerkommandoer STTY(1)

NAVN

stty - ændr og vis linjeindstillinger for terminalen

SYNOPSIS

stty [-F ENHED | --file=ENHED] [INDSTILLING]...
stty [-F ENHED | --file=ENHED] [-a|--all]
stty [-F ENHED | --file=ENHED] [-g|--save]

BESKRIVELSE

Udskriv eller ændr terminalegenskaber.

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

udskriv alle nuværende indstillinger i læsevenlig form
udskriv alle nuværende indstillinger i stty-læsbar form
åbn og brug den angivne ENHED i stedet for stdin
vis denne hjælpetekst og afslut
vis versionsinformation og afslut

Eventuelt "-" før INDSTILLING indikerer en modsat indstilling. "*" markerer indstillinger som ikke følger POSIX-standarden. Det underliggende system definerer hvilke indstillinger som er tilgængelige.

Specialtegn:

* discard TEGN
TEGN vil slå udsmidning af inddata til eller fra
TEGN sender et filslut (afslutter inddata)
TEGN afslutter linjen
* eol2 TEGN
alternativt TEGN til linjeafslutning
TEGN sletter det senest skrevne tegn
TEGN sender et afbrydningssignal
TEGN sletter nuværende linje
* lnext TEGN
TEGN vil indtaste næste citerede tegn
TEGN vil sende et afslutningssignal
* rprnt TEGN
TEGN vil gentegne den nuværende linje
TEGN genstarter udskrift efter stop
TEGN stopper udskriften
TEGN sender et terminalstopsignal
* swtch TEGN
TEGN vil skfite til et lag i skallen
* werase TEGN
TEGN vil slette det sidst skrevne ord

Specialindstillinger:

sæt ind- og uddatahastighed til N baud
* cols N
sig til kernen at terminalen har N kolonner
* columns N
samme som cols N
* [-]drain
vent på transmission før indstillingerne anvendes (on som standard)
sæt inddatahastighed til N
* line N
brug linjedisciplin N
med -icanon, sæt N tegn til minimum for en afsluttet læsning
sæt udskriftshastighed til N
* rows N
sig til kernen at terminalen har N linjer
* size
udskriv antal linjer og kolonner ifølge kernen
udskriv terminalens hastighed
med -icanon, sæt timeout for læsning til N tiendedels sekunder

Kontrolindstillinger:

[-]clocal
slå modemkontrolsignaler til/fra
[-]cread
tillad at der modtages inddata
* [-]crtscts
slå RTS/CTS-håndtryk til
sæt tegnstørrelse til N bit, for N i [5..8]
[-]cstopb
brug to stop-bit per tegn (én med "-")
[-]hup
send et hangup-signal når den sidste proces lukker tty'en
[-]hupcl
samme som [-]hup
[-]parenb
generér paritetsbit ved skrivning og forvent paritetsbit ved læsning
[-]parodd
sæt ulige paritet (lige paritet med "-")
* [-]cmspar
brug "stick"-paritet ("mark" og "space")

Indstillinger for inddata:

[-]brkint
afbrydning forårsager et afbrydningssignal
[-]icrnl
transformér vognretur til linjeskift
[-]ignbrk
ignorér afbrydningstegn
[-]igncr
ignorér vognretur
[-]ignpar
ignorér tegn med paritetsfejl
* [-]imaxbel
bip og tøm ikke fuld inddatabuffer ved et tegn
[-]inlcr
transformér linjeskift til vognretur
[-]inpck
muliggør paritetskontrol af inddata
[-]istrip
nulstil den høje (8.) bit i et inddatategn
* [-]iutf8
antag at ind-tegn er UTF-8-kodet
* [-]iuclc
omdan store bogstaver til små
* [-]ixany
lad ethvert tegn starte uddata forfra, ikke kun starttegn
[-]ixoff
aktivér start/stop-tegn
[-]ixon
aktivér XON/XOFF-flydningskontrol
[-]parmrk
markér paritetsfejl (med en 255-0 tegnsekvens)
[-]tandem
samme som [-]ixoff

Indstillinger for udskrift:

* bsN
stil for ventetid ved tilbage (backspace), for N i [0..1]
* crN
stil for ventetid ved vognretur, for N i [0..3]
* ffN
stil for ventetid ved sideskiftstegn, for N i [0..1]
* nlN
stil for ventetid ved linjeskift, for N i [0..1]
* [-]ocrnl
transformér vognretur til linjeskift
* [-]ofdel
brug slettetegn til udfyldning frem for NUL-tegn
* [-]ofill
brug udfyldningstegn frem for tid til at vente
* [-]olcuc
omdan små bogstaver til store
* [-]onlcr
omdan linejskift til vognretur plus linjeskift
* [-]onlret
linjeskift udfører vognretur
* [-]onocr
udskriv ikke vognretur i første kolonne
[-]opost
efterbehandl uddata
* tabN
stil for ventetid ved vandret tabulator, for N in [0..3]
* tabs
samme som tab0
* -tabs
samme som tab3
* vtN
stil for ventetid ved lodret tabulator, for N i [0..1]

Regionsindstillinger:

[-]crterase
udskriv erase-tegn som tilbagetast-mellemrum-tilbagetast
* crtkill
dræb hele linjen ved at bruge indstillingerne for echoprt og echoe
* -crtkill
dræb hele linjen ved at bruge indstillingerne for echoctl og echok
* [-]ctlecho
udskriv kontroltegn i hatnotation ("^c")
[-]echo
udskriv indtegn uændret
* [-]echoctl
samme som [-]ctlecho
[-]echoe
samme som [-]crterase
[-]echok
udskriv et linjeskift efter kill-tegn
* [-]echoke
samme som [-]crtkill
[-]echonl
udskriv linjeskift selv hvis der ikke udskrives andre tegn
* [-]echoprt
udskriv slettede tegn baglæns, mellem "\" og "/"
* [-]extproc
aktivér "LINEMODE"; nyttig med links med høj ventetid
* [-]flusho
forkast udskrift
[-]icanon
slå specialtegn til: erase, kill, werase, rprnt
[-]iexten
slå ikke-POSIX-specialtegn til
[-]isig
aktivér specialtegn for afbrydning, afslut og hvile
[-]noflsh
deaktivér tømning (flush) efter specialtegnene for
* [-]prterase
samme som [-]echoprt
* [-]tostop
stop baggrundsjob som forsøger at skrive til terminalen
* [-]xcase
med icanon, undvig med "\" for store bogstaver

Kombinationsindstillinger:

* [-]LCASE
samme som [-]lcase
samme som -icanon
-cbreak
samme som icanon
samme som at sætte brkint ignpar istrip icrnl ixon opost isig icanon, eof og eol til deres standardværdier
-cooked
samme som raw
samme som echoe echoctl echoke
samme som echoe echoctl echoke -ixany intr ^c erase 0177 kill ^u
* [-]decctlq
samme som [-]ixany
erase- og kill-tegn til deres standardværdier
samme som parenb -parodd cs7
-evenp
samme som -parenb cs8
* [-]lcase
samme som xcase iuclc olcuc
samme som -parenb -istrip -opost cs8
-litout
samme som parenb istrip opost cs7
samme som -icrnl -onlcr
-nl
samme som icrnl -inlcr -igncr onlcr -ocrnl -onlret
samme som parenb parodd cs7
-oddp
samme som -parenb cs8
[-]parity
samme som [-]evenp
samme som -parenb -istrip cs8
-pass8
samme som parenb istrip cs7
samme som -ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr -icrnl -ixon -ixoff -icanon -opost -isig -iuclc -ixany -imaxbel -xcase min 1 time 0
-raw
samme som cooked
samme som cread -ignbrk brkint -inlcr -igncr icrnl icanon iexten echo echoe echok -echonl -noflsh -ixoff -iutf8 -iuclc -ixany imaxbel -xcase -olcuc -ocrnl opost -ofill onlcr -onocr -onlret nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0 isig -tostop -ofdel -echoprt echoctl echoke -extproc -flusho, alle specialtegn til deres standardværdier

Håndtér tty-linjen koblet til standard-ind. Uden argumenter, udskriv bitrate, linjedisciplin og afvigelse fra "stty sane". I indstillinger tages TEGN bogstaveligt eller kodet som i ^c, 0x37, 0177 eller 127; specielle værdier, ^- eller undef bruges for at deaktivere specielle tegn.

FORFATTER

Skrevet af David MacKenzie.

FEJLRAPPORTER

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversættelsesfejl til <https://translationproject.org/team/da.html>

OPHAVSRET

Ophavsret © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

SE OGSÅ

Fuld dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/stty>
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) stty invocation'

OVERSÆTTELSE

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

september 2022 GNU coreutils 9.1