Scroll to navigation

SUFFIXES(7) Miscellaneous Information Manual SUFFIXES(7)

NAZWA

suffixes - lista rozszerzeń plików

OPIS

It is customary to indicate the contents of a file with the file suffix, which (typically) consists of a period, followed by one or more letters. Many standard utilities, such as compilers, use this to recognize the type of file they are dealing with. The make(1) utility is driven by rules based on file suffix.

Oto lista rozszerzeń, które można spotkać w Linuksie.

Rozszerzenie Typ pliku
,v pliki dla RCS (Revision Control System)
- plik zapasowy
.C kod w C++, odpowiednik .cc
.F kod w Fortranie z dyrektywami cpp(1)
lub plik skompresowany przy użyciu freeze
.S kod asemblerowy z dyrektywami cpp(1)
.Y plik skompresowany przy użyciu yabba
.Z plik skompresowany przy użyciu compress(1)
.[0-9]+gf pliki z czcionkami TeX-a
.[0-9]+pk pliki ze spakowanymi czcionkami TeX-a
.[1-9] strona podręcznika man dla odpowiednich sekcji
.[1-9][a-z] strona podręcznika man dla sekcji i podsekcji
.a biblioteka statyczna
.ad plik z domyślnymi zasobami aplikacji środowiska X
.ada źródło w języki Ada (body, spec lub kombinacja)
.adb źródło w języku Ada - body
.ads źródło w języku Ada - spec
.afm metryki czcionki PostScript
.al plik autoload Perla
.am plik wejściowy programu automake(1)
.arc archiwum arc(1)
.arj archiwum arj(1)
.asc dane ASCII opancerzone PGP
.asm plik ze źródłami w asemblerze (GNU)
.au plik dźwiękowy
.aux pomocniczy plik LaTeX-a
.avi film (msvideo)
.awk program w AWK
.b obraz boot loadera LILO
.bak plik zapasowy
.bash skrypt powłoki bash(1)
.bb plik z danymi utworzony przez
gcc -ftest-coverage
.bbg plik z danymi utworzony przez
gcc -ftest-coverage
.bbl plik wyjściowy BibTeX-a
.bdf plik z czcionką systemu X
.bib baza danych bibliograficznych TeX-a, plik wejściowy BibTeX-a
.bm źródło bitmapy
.bmp bitmapa
.bz2 plik skompresowany przy użyciu bzip2(1)
.c źródło w C
.cat pliki katalogu Message
.cc źródło C++
.cf plik konfiguracyjny
.cfg plik konfiguracyjny
.cgi program lub skrypt generujący strony WWW
.cls definicje kals LaTeX-a
.class skompilowany bytekod Javy
.conf plik konfiguracyjny
.config plik konfiguracyjny
.cpp odpowiednik .cc
.csh skrypt powłoki csh(1)
.cxx odpowiednik .cc
.dat plik z danymi
.deb pakiet Debiana
.def źródło Modula-2 dla modułów definicji
.def inne pliki definicji
.desc początkowa część wiadomości mail rozpakowanej
przez munpack(1)
.diff różnice plików (wyjście polecenia diff(1))
.dir plik bazy danych dbm-a
.doc plik z dokumentacją
.dsc Debian Source Control (pakiet źródłowy Debiana)
.dtx plik źródłowy pakietu LaTeX-a
.dvi niezależny od urządzenia produkt TeX-a
.el źródło lispowe EMACS-a
.elc skompilowany lisp EMACS-a
.eps zhermetyzowany PostScript
.exp kod źródłowy expecta
.f źródło Fortrana
.f77 źródło Fortrana 77
.f90 źródło Fortrana 90
.fas prekompilowany Common Lisp
.fi pliki nagłówkowe Fortrana
.fig plik graficzny FIG (używany przez xfig(1))
.fmt plik z formatem TeXa
.gif plik graficzny w formacie Compuserve Graphics Image File
.gmo GNU format message catalog
.gsf czcionki Ghostscripta
.gz plik skompresowany przy użyciu gzip(1)
.h pliki nagłówkowe C lub C++
.help plik pomocy
.hf odpowiednik .help
.hlp odpowiednik .help
.htm .html dla ubogich
.html dokument HTML używany w World Wide Web
.hqx plik Macintosha kodowany 7-bitowo
.i źródło C po preprocesowaniu
.icon źródło bitmapy
.idx plik z odnośnikami lub indeksem systemów
hipertekstowego lub bazodanowego
.image źródło bitmapy
.in plik wejściowy jakiegoś narzędzia
.info pliki dla EMACS-owego browsera info
.info-[0-9]+ podzielone pliki browsera info
.ins plik instalacyjny pakietu LaTeX-a (docstrip)
.itcl kod źródłowy itcl;
itcl ([incr Tcl]) jest to zorientowane obiektowo rozszerzenie Tcl-a
.java plik źródłowy Java
.jpeg plik graficzny w formacie Joint Photographic Experts Group
.jpg .jpeg biednych ludzi
.kmap mapa klawiszy programu lyx(1)
.l odpowiednik .lex lub .lisp
.lex pliki lex(1) lub flex(1)
.lha archiwum lharc
.lib biblioteka Common Lisp
.lisp źródło w Lispie
.ln pliki do użycia z lint(1)
.log plik z logiem, w szczególności wyprodukowany przez TeX-a
.lsm wpis Linux Software Map
.lsp plik źródłowy Common-Lisp
.lzh archiwum lharc
.m kod źródłowy Objective-C
.m4 źródło m4(1)
.mac pliki makr różnych programów
.man strona podręcznika man (zazwyczaj źródło, niesformatowana)
.map pliki map różnych programów
.me źródło Nroff używające makr me
.mf źródło dla Metafonta (generatora czcionek dla TeX-a)
.mgp plik MagicPoint
.mm źródła programu groff(1) w formacie mm
.mo plik binarny z katalogiem wiadomości
.mod źródło Modula-2 dla modułów implementacji
.mov film (quicktime)
.mp źródło Metapost
.mp2 plik (dźwiękowy) MPEG Layer 2
.mp3 plik (dźwiękowy) MPEG Layer 3
.mpeg film
.o plik obiektowy
.old plik stary lub zapasowy
.orig zapasowa (oryginalna) wersja pliku, z patch(1)
.out plik wyjściowy, często program wykonywalny (a.out)
.p źródło w języku Pascal
.pag plik bazy danych dbm
.patch różnice pliku z patch(1)
.pbm przenośny format bitmapy
.pcf pliki czcionek X11
.pdf Adobe Portable Data Format
(należy użyć Acrobat/acroread lub xpdf(1))
.perl źródło Perla (patrz .ph, .pl oraz .pm)
.pfa postscriptowe definicje czcionek, format ASCII
.pfb postscriptowe definicje plików czcionek, format binarny
.pgm plik w formacie protable greymap
.pgp binarne dane PGP
.ph plik nagłówkowy Perla
.php plik z programem w PHP
.php3 plik z programem w PHP3
.pid plik przechowujący pid demona (np. crond.pid)
.pl skrypt Perla
.pm moduł Perla
.png plik graficzny Portable Network Graphics
.po plik źródłowy katalogu komunikatów
.pod plik programu perldoc(1)
.ppm plik w formacie portable pixmap
.pr źródło bitmapy
.ps plik PostScript
.py źródło w Pythonie
.pyc skompilowany Python
.qt film quicktime
.r źródło RATFOR (przestarzały)
.rej patche, których patch(1) nie był w stanie zastosować
.rpm pakiet binarny RedHata
.rtf plik tekstowy Rich Text Format
.rules reguły czegoś
.s źródło asemblerowe
.sa biblioteki stub dla dzielonych bibliotek a.out
.sc komendy arkusza kalkulacyjnego sc(1)
.scm kod źródłowy w Scheme
.sed kod źródłowy programu sed
.sgml kod źródłowy SGML-a
.sh skrypty sh(1)
.shar archiwum utworzone przez narzędzie shar(1)
.so dynamiczna biblioteka DLL
.sql źródło w SQL-u
.sqml schemat SQML
.sty pliki stylów LaTeX-a
.sym skompilowane pliki modułów definicji Modula-2
.tar archiwum utworzone narzędziem tar(1)
.tar.Z archiwum tar(1) skompresowane programem compress(1)
.tar.bz2 archiwum tar(1) skompresowane programem bzip2(1)
.tar.gz archiwum tar(1) skompresowane programem gzip(1)
.taz archiwum tar(1) skompresowane programem compress(1)
.tcl kod źródłowy w tcl-u
.tex źródło TeX-owe lub LaTeX-owe
.texi odpowiednik .texinfo
.texinfo źródło dokumentacji TeXinfo
.text plik tekstowy
.tfm metryki czcionek TeX-a
.tgz archiwum tar skompresowane programem gzip(1)
.tif .tiff dla ubogich
.tiff plik graficzny Tagged Image File Format
.tk skrypt tcl/tk
.tmp plik tymczasowy
.tmpl plik wzorcowy
.txt odpowiednik .text
.uu odpowiednik .uue
.uue pliki binarne zakodowane przez uuencode(1)
.vf wirtualna czcionka TeX-a
.vpl wirtualna lista właściwości TeX-a
.w CWEB Silvia Leviego
.wav plik dźwiękowy wave
.web WEB Donalda Knutha
.wml plik źródłowy Web Meta Language
.xbm źródło bitmapy X11
.xcf grafika GIMP-a
.xml plik w XML-u (eXtended Markup Language)
.xpm źródło piksmapy X11
.xs plik xsub Perla utworzony przez h2xs
.xsl arkusz stylów XSL
.y pliki yacc(1) lub bison(1) (generatora parserów)
.z plik skompresowany przy użyciu pack(1) (lub starego gzip(1))
.zip archiwum zip(1)
.zoo archiwum zoo(1)
~ plik zapasowy EMACS lub patch(1)
rc plik startowy, np. .newsrc

STANDARDY

Ogólnymi konwencjami uniksowymi.

BŁĘDY

Ta lista nie jest wyczerpująca.

ZOBACZ TAKŻE

file(1), make(1)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

5 lutego 2023 r. Linux man-pages 6.03