Scroll to navigation

NL(1) Kullanıcı Komutları NL(1)

İSİM

nl - dosya satırlarını numaralar

KULLANIM

[SEÇENEK]... [DOSYA]...

AÇIKLAMA

Satır başlarına satır numarası koyarak her DOSYAyı standart çıktıya yazdırır.

DOSYA adı verilmemişse veya - olarak verilmişse, standart girdiden okur.

Uzun seçenekler için zorunlu olan girdiler kısa seçenekler için de zorunludur.

Satırlar numaralanırken TARZ kullanılır.

Mantıksal sayfaları ayırırken kk kullanılır.

Dipnot satırları numaralanırken TARZ kullanılır.

Başlık satırları numaralanırken TARZ kullanılır.

Satır numarası artış miktarı.

SAYI boş satırlık gruplar bir satır sayılır.

Satır numaralarını BİÇEM’e göre yazar.

Bölümlerde satır numaralarını baştan başlatmaz.

Satır numarasının ardına DİZGE ekler (mümkünse).

Her bölümün ilk satır numarası.

Satır numarası genişliğini SAYI yapar.

Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

Aksi belirtilmedikçe öntanımlı olarak kullanılan seçenekler: -bt -d’\:’ -fn -hn -i1 -l1 -n’rn’ -s<TAB> -v1 -w6

KK, mantıksal sayfaları ayırmak için kullanılan iki ayraç karakteridir. İkinci karakter verilmemişse : kabul edilir. GNU eklentisi olarak iki karakterden fazla karakter belirtmek mümkün kılınmıştır, ayrıca bölüm eşleşmesini iptal etmek için boş dizge de belirtilebilir (-d’ ’).

TARZ şunlardan biri olmalıdır:

bütün satırları numaralandırır

sadece boş olmayan satırları numaralandırır

sadece İFADE düzenli ifadesi ile eşleşen satırları numaralandırır

BİÇEM şunlardan biri olmalıdır:

sola dayalı yazdırır, numaraların başlarına sıfır koymaz

sağa dayalı yazdırır, numaraların başlarına sıfır koymaz

sağa dayalı yazdırır, numaraların başlarına sıfır koyar

YAZAN

Scott Bartram ve David MacKenzie tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: Yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/nl>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) nl invocation’

ÇEVİREN

© 2006, 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0