Scroll to navigation

NL(1) Polecenia użytkownika NL(1)

NAZWA

nl - numeruje wiersze plików

SKŁADNIA

nl [OPCJA]... [PLIK]...

OPIS

Wypisuje każdy z PLIKÓW na standardowe wyjście, wraz z dodanymi numerami wierszy.

Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

używa STYLU do numerowania wierszy treści
use CC for logical page delimiters
używa STYLU do numerowania wierszy stopek
używa STYLU do numerowania wierszy nagłówków
zwiększa numer każdego wiersza o podaną wartość
grupuje LICZBĘ pustych wierszy licząc je jako jeden
-n, --number-format=FORMAT
wybiera FORMAT numerowania wierszy
do not reset line numbers for each section
dodaje ŁAŃCUCH po (ewentualnym) numerze wiersza
first line number for each section
używa LICZBY kolumn na numerację wierszy
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Default options are: -bt -d'\:' -fn -hn -i1 -l1 -n'rn' -s<TAB> -v1 -w6

CC are two delimiter characters used to construct logical page delimiters; a missing second character implies ':'. As a GNU extension one can specify more than two characters, and also specifying the empty string (-d ”) disables section matching.

STYLE is one of:

numerowanie wszystkich wierszy
numerowanie jedynie niepustych wierszy
brak numerowania wierszy
numeruje jedynie wiersze pasujące do podstawowego wyrażenia regularnego ("BRE")

FORMAT jest jednym z:

wyrównanie do lewej, bez początkowych zer
wyrównanie do prawej, bez początkowych zer
wyrównanie do prawej, z zerami na początku

AUTOR

Napisane przez Scotta Bartrama i Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
O błędach tłumaczenia poinformuj przez <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/nl>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) nl invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Gwidon S. Naskrent <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

wrzesień 2022 GNU coreutils 9.1