Scroll to navigation

MAN(1) Kılavuz sayfası yardımcıları MAN(1)

İSİM

man - an interface to the system reference manuals

ÖZET

man [man options] [[section] page ...] ...
man -k [apropos options] regexp ...
man -K [man options] [section] term ...
man -f [whatis seçenekleri] sayfa ...
man -l [man options] file ...
man -w|-W [man options] page ...

AÇIKLAMA

man is the system's manual pager. Each page argument given to man is normally the name of a program, utility or function. The manual page associated with each of these arguments is then found and displayed. A section, if provided, will direct man to look only in that section of the manual. The default action is to search in all of the available sections following a pre-defined order (see DEFAULTS), and to show only the first page found, even if page exists in several sections.

Aşağıdaki tablo içerdikleri sayfa türleri ile birlikte bölüm numaralarını göstermektedir.

1 Çalıştırılabilir programlar veya kabul komutları
2 Sistem çağrıları (çekirdek tarafından sağlanmış işlevler)
3 Kütüphane çağrıları (program kütüphaneleri içindeki işlevler)
4 Özel dosyalar (genellikle /dev içinde bulunur)
5 File formats and conventions, e.g. /etc/passwd
6 Oyunlar
7 Miscellaneous (including macro packages and conventions), e.g. man(7), groff(7), man-pages(7)
8 Sistem yönetim komutları (genellikle sadece root (yönetici) için)
9 Çekirdek yordamları [ Standart olmayan]

Bir kılavuz sayfası birkaç bölüm içerir.

Muhtemel bölüm adları şunlar olabilir: İSİM, ÖZET, YAPILANDIRMA, AÇIKLAMA, SEÇENEKLER, ÇIKIŞ DURUMU, DÖNÜŞ DEĞERİ, HATALAR, ORTAM, DOSYALAR, SÜRÜMLER, UYDUĞU, NOTLAR, HATALAR, ÖRNEK, YAZARLAR, and AYRICA BAKINIZ.

Aşağıdaki düzenler ÖZET bölümüne uygulanır ve diğer bölümlerde rehber olarak kullanılabilir.

kalın metin gösterildiği gibi yazın.
eğik yazı ilgili argüman ile yer değiştirin.
[-abc] [ ] arasındaki herhangi veya tüm argümanlar isteğe bağlı.
-a|-b | ile ayrılmış seçenekler birlikte kullanılamaz.
argüman ... argüman tekrar edilebilir.
[ifade] ... [ ] içindeki tüm ifade tekrarlanabilir.

Asıl derleme çıktı aygıtına göre değişebilir. Örneğin, man genellikle bir uçbirim içinde eğik metinleri gösteremez ve bunun yerine altı çizili ya da renkli metin gösterir.

Komut veya işlev gösterimi tüm muhtemel çağrımlar ile eşleşmesi gereken bir şablondur. Bazı durumlarda, bu kılavuz sayfasının ÖZET kısmında gösterilen çeşitli özel çağrımları göstermek önerilir.

ÖRNEKLER

öge (program) ls için kılavuz sayfasını göster.
Display the manual page for macro package man from section 7. (This is an alternative spelling of "man 7 man".)
Display the manual page for macro package man from section 7. (This is another alternative spelling of "man 7 man". It may be more convenient when copying and pasting cross-references to manual pages. Note that the parentheses must normally be quoted to protect them from the shell.)
Kılavuzda yer alan mevcut tüm intro kılavuz sayfalarını arka arkaya görüntüle. Ardışık görüntüler arasında çıkmak veya herhangi birini atlamak mümkündür.
Format the manual page for bash into the default troff or groff format and pipe it to the printer named ps. The default output for groff is usually PostScript. man --help should advise as to which processor is bound to the -t option.
This command will decompress and format the nroff source manual page ./foo.1x.gz into a device independent (dvi) file. The redirection is necessary as the -T flag causes output to be directed to stdout with no pager. The output could be viewed with a program such as xdvi or further processed into PostScript using a program such as dvips.
printf anahtar sözcüğünün kısa açıklamalarını ve kılavuz sayfa adlarını normal ifade olarak arayın. Herhangi bir eşleşme olduğunda çıktı verir. apropos printf. ile eşdeğerdir
smail tarafından atıf yapılan kılavuz sayfalarını ara ve bulunan herhangi bir öğenin kısa açıklamalarını yazdır. whatis smail. ile eşdeğerdir.

ÖZET

Kullanıcıya mümkün olduğunca fazla esneklik kazandırması için man içinde birçok seçenek mevcuttur. Arama yolu, bölüm sırası, çıktı işlemcisi ve aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan diğer davranışlar ve işlemler üzerinde değişiklikler yapılabilir.

If set, various environment variables are interrogated to determine the operation of man. It is possible to set the "catch-all" variable $MANOPT to any string in command line format, with the exception that any spaces used as part of an option's argument must be escaped (preceded by a backslash). man will parse $MANOPT prior to parsing its own command line. Those options requiring an argument will be overridden by the same options found on the command line. To reset all of the options set in $MANOPT, -D can be specified as the initial command line option. This will allow man to "forget" about the options specified in $MANOPT, although they must still have been valid.

Manual pages are normally stored in nroff(1) format under a directory such as /usr/share/man. In some installations, there may also be preformatted cat pages to improve performance. See manpath(5) for details of where these files are stored.

This package supports manual pages in multiple languages, controlled by your locale. If your system did not set this up for you automatically, then you may need to set $LC_MESSAGES, $LANG, or another system-dependent environment variable to indicate your preferred locale, usually specified in the POSIX format:

<dil>[_<bölge>[.<karakter-kümesi>[,<sürüm>]]]

İstediğiniz sayfa kendi dil sayfanızda bulunuyorsa, standart (genellikle Amerikan İngilizcesi) sayfasının yerine görüntülenir.

If you find that the translations supplied with this package are not available in your native language and you would like to supply them, please contact the maintainer who will be coordinating such activity.

Individual manual pages are normally written and maintained by the maintainers of the program, function, or other topic that they document, and are not included with this package. If you find that a manual page is missing or inadequate, please report that to the maintainers of the package in question.

Bu kılavuz sayfalayıcısında bulunan diğer özellikler ve uzantılar ile ilgili bilgi için, lütfen paketle birlikte verilen belgeleri okuyun.

VARSAYILANLAR

The order of sections to search may be overridden by the environment variable $MANSECT or by the SECTION directive in /etc/manpath.config. By default it is as follows:

1 n l 8 3 0 2 3posix 3pm 3perl 3am 5 4 9 6 7

The formatted manual page is displayed using a pager. This can be specified in a number of ways, or else will fall back to a default (see option -P for details).

Filtreler çeşitli yöntemlerle deşifre edildi. Öncelikle, komut satırı seçeneği -p veya çevre değişkeni $MANROFFSEQ sorgulanır. -p kullanılmıyor ve ortam değişkeni ayarlanmamışsa, bir önişlemci karakter katarı için nroff dosyasının ilk satırı ayrıştırılır. Geçerli bir önişlemci karakter katarı içermek için, ilk satır benzemek zorundadır

'\" <string>

burada string aşağıdaki --p seçeneği tarafından tanımlanan herhangi bir harf kombinasyonu olabilir.

Yukarıdaki yöntemlerden hiçbiri süzgeç bilgisi sağlamıyorsa, varsayılan bir küme kullanılır.

Süzgeçlerden ve birincil biçimlendiriciden (nroff veya [tg]roff, -t ile) bir biçimlendirme hattı oluşturuldu ve çalıştırıldı. Alternatif olarak, çalıştırılabilir bir program mandb_nfmt (veya -t içeren mandb_tfmt) klavuz ağacı kökünde varsa, bunun yerine çalıştırılır. Kılavuz kaynak dosyası, önişlemci dizesi ve isteğe bağlı olarak -T veya -E ile argüman olarak belirtilen cihazdan geçilir.

SEÇENEKLER

Non-argument options that are duplicated either on the command line, in $MANOPT, or both, are not harmful. For options that require an argument, each duplication will override the previous argument value.

Genel seçenekler

~/.manpath varsayılanı yerine bu kullanıcı yapılandırma dosyasını kullanın.
Hata ayıklama bilgisini göster.
Bu seçenek normalde ilk seçenek olarak verilir ve man's davranışını varsayılan değerine sıfırlar. Kullanımı, $MANOPT'da ayarlanmış olabilecek seçenekleri sıfırlamaktır. -D'yi takip eden tüm seçenekler normal etkiye sahiptir.
groff 'dan uyarıları etkinleştirin. Bu, kılavuz sayfalarının kaynak metninde sağlama yapmak için kullanılabilir. warnings, virgülle ayrılmış uyarı adları listesidir; sağlanmazsa varsayılan "mac" olur. Kullanılabilir uyarı adlarının bir listesi için info groff'daki “Uyarılar” düğümüne bakın.

Ana işlem kipleri

whatis'e eşdeğerdir. Varsa, kılavuz sayfasından kısa bir açıklama görüntüle. Ayrıntılar için whatis(1)'e bakın.
% apropos% ile aynı. Anahtar kelimeler için kısa kılavuz sayfa açıklamalarını arayın ve tüm eşleşmeleri görüntüleyin. Ayrıntılar için apropos (1) bölümüne bakın.
Tüm kılavuz sayfalarında metin arayın. Bu kaba kuvvet araması ve muhtemelen biraz zaman alır; yapabiliyorsanız, aranması gereken sayfa sayısını azaltmak için bir bölüm belirtmelisiniz. Arama terimleri basit karakter katarları (varsayılan) veya --regex seçeneği kullanılıyorsa düzenli ifadeler olabilir.
Kılavuz sayfaların sources'ı arayacağını ve bunun kaynak dosyalardaki yorumları gibi şeyler nedeniyle yanlış pozitifleri içerebileceğini unutmayın. İşlenmiş metni aramak çok daha yavaş olacaktır.
Activate "local" mode. Format and display local manual files instead of searching through the system's manual collection. Each manual page argument will be interpreted as an nroff source file in the correct format. No cat file is produced. If '-' is listed as one of the arguments, input will be taken from stdin. When this option is not used, and man fails to find the page required, before displaying the error message, it attempts to act as if this option was supplied, using the name as a filename and looking for an exact match.
Don't actually display the manual page, but do print the location of the source nroff file that would be formatted. If the -a option is also used, then print the locations of all source files that match the search criteria.
Don't actually display the manual page, but do print the location of the preformatted cat file that would be displayed. If the -a option is also used, then print the locations of all preformatted cat files that match the search criteria.
If -w and -W are both used, then print both source file and cat file separated by a space. If all of -w, -W, and -a are used, then do this for each possible match.
Bu seçenek genel kullanım amaçlı değildir ve yalnızca catman programı tarafından kullanılmalıdır.
Elle sayfayı her zamanki gibi biçimlendirmek yerine, kaynaklarını belirtilen encoding'ya dönüştürülmüş olarak çıktıla. Kaynak dosyanın kodlamasını zaten biliyorsanız, doğrudan manconv(1) değerini kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, bu seçenek, el ile bir sayfa hiyerarşisine benzer bir yapıya zaten kurulmuş olmaları koşuluyla, birkaç kılavuz sayfasını tek bir kodlamaya dönüştürmenizi sağlar; bu kodlamaların her ikisini de açıkça belirtmek zorunda kalmazsınız.
Consider using man-recode(1) instead for converting multiple manual pages, since it has an interface designed for bulk conversion and so can be much faster.

Kılavuz sayfalarında arama

man normalde mevcut yerel ayarınızı, muhtemelen $LC_MESSAGES ve $LANG öğelerini de içeren çeşitli ortam değişkenlerini sorgulayan C işlevi setlocale (3) çağrısı ile belirleyecektir. Belirlenen değeri geçici olarak geçersiz kılmak için doğrudan bir locale dizesini man 'a sunmak için bu seçeneği kullanın. Sayfalar için arama gerçekten başlayıncaya kadar etkili olmayacağını unutmayın. Yardım mesajı gibi çıktı her zaman başlangıçta belirlenen yerel ayraçta görüntülenir.
If this system has access to other operating systems' manual pages, they can be accessed using this option. To search for a manual page from NewOS's manual page collection, use the option -m NewOS.

Belirtilen system, virgülle sınırlandırılmış işletim sistemi adlarının birleşimi olabilir. Yerel işletim sisteminin kılavuz sayfalarını aramak için, argüman karakter katarına man sistem adını ekleyin. Bu seçenek, $SYSTEM çevre değişkeninin üzerine yazacaktır.

Kullanmak için alternatif bir kılavuz yolu belirtin. Varsayılan olarak, man, arama yolunu belirlemek için manpath türetilmiş kodunu kullanır. Bu seçenek $MANPATH ortam değişkenini geçersiz kılar ve -m seçeneğinin yoksayılmasına neden olur.

Bir kılavuz yolu olarak belirtilen bir yol, man-db el kitabında ("Kılavuz sayfa sistemi" başlığı altında) açıklandığı gibi bölümlere yapılandırılmış bir kılavuz sayfa hiyerarşisinin kökü olmalıdır. Bu gibi hiyerarşiler dışında kılavuz sayfaları görüntülemek için -l seçeneğine bakın.

The given list is a colon- or comma-separated list of sections, used to determine which manual sections to search and in what order. This option overrides the $MANSECT environment variable. (The -s spelling is for compatibility with System V.)
Some systems incorporate large packages of manual pages, such as those that accompany the Tcl package, into the main manual page hierarchy. To get around the problem of having two manual pages with the same name such as exit(3), the Tcl pages were usually all assigned to section l. As this is unfortunate, it is now possible to put the pages in the correct section, and to assign a specific "extension" to them, in this case, exit(3tcl). Under normal operation, man will display exit(3) in preference to exit(3tcl). To negotiate this situation and to avoid having to know which section the page you require resides in, it is now possible to give man a sub-extension string indicating which package the page must belong to. Using the above example, supplying the option -e tcl to man will restrict the search to pages having an extension of *tcl.
Kılavuz sayfalarında ararken büyük/küçük harfi önemseme. Varsayılan budur.
Kılavuz sayfalarını büyük/küçük harf duyarlı ara.
apropos(1)'de olduğu gibi, tüm sayfaları isimlerinin ya da açıklamalarının herhangi bir parçası olan her page argümanına eşleşen düzenli ifadeler olarak gösterin. Normal bir ifade ararken "en iyi" sayfayı seçmek için genellikle makul bir yol bulunmadığından, bu seçenek -a anlamına gelir.
apropos(1) --wildcard ile olduğu gibi kabuk stili joker karakterleri kullanarak her sayfanın herhangi bir kısmıyla ya da açıklamaların her birinin page argümanıyla eşleşen tüm sayfaları gösterin. page bağımsız değişkeni tüm ad veya açıklama ile eşleşmeli veya açıklamadaki kelime sınırlarıyla eşleşmelidir. Bir joker karakter ararken bir "en iyi" sayfa seçmenin makul bir yolu genellikle bulunmadığından, bu seçenek -a anlamına gelir.
--regex veya --wildcard seçeneği kullanılıyorsa, whatis(1)'de olduğu gibi sadece sayfa tanımlarıyla değil sayfa adlarıyla eşleşir. Aksi takdirde etki yaratmaz.
Varsayılan olarak, bulduğu en uygun kılavuz sayfası görüntüledikten sonra man çıkacaktır. Bu seçeneği kullanmak man ögesini, arama ölçütleriyle eşleşen tüm kılavuz sayfalarını görüntülemeye zorlar.
This option causes man to update its database caches of installed manual pages. This is only needed in rare situations, and it is normally better to run mandb(8) instead.
Varsayılan olarak, man, komut satırında verilen kılavuz sayfa adlarının çiftlerini, kısa çizgi veya alt çizgi içeren tek bir kılavuz sayfası adına eşdeğer olarak yorumlamaya çalışacaktır. Bu, alt komutların kendilerini çağırmak için kullanılacak benzer sözdizimini kullanarak erişilebilen her birine kılavuz sayfalar sunmalarına izin veren bir takım alt komutları uygulayan ortak program modelini destekler. Örneğin:

  $ man -aw git diff
  /usr/share/man/man1/git-diff.1.gz

Bu davranışı devre dışı bırakmak için --no-subpages seçeneğini kullanın.

  $ man -aw --no-subpages git diff
  /usr/share/man/man1/git.1.gz
  /usr/share/man/man3/Git.3pm.gz
  /usr/share/man/man1/diff.1.gz

Biçimlendirilmiş çıktı denetleniyor

Specify which output pager to use. By default, man uses pager, falling back to cat if pager is not found or is not executable. This option overrides the $MANPAGER environment variable, which in turn overrides the $PAGER environment variable. It is not used in conjunction with -f or -k.

Değer, basit bir komut adı veya bağımsız değişkenler içeren bir komut olabilir ve kabuk alıntılama (ters eğik çizgi, tek tırnak veya çift tırnak işareti) kullanabilir. Birden fazla komutu bağlamak için boruları kullanamaz; buna ihtiyaç duyarsanız, dosyayı bir bağımsız değişken olarak veya standart girdi olarak görüntülemek üzere alabilecek bir sarıcı komut dosyası kullanın.

Sayfalayıcı olarak lessin bir son sürümü kullanılıyorsa, man istemini ve mantıklı bazı seçeneklerini belirlemeye çalışacaktır. Varsayılan komut istemi şöyle

Manual page name(sec) line x

burada name klavuz sayfa adını belirtir, sec altındaki bölümü ve x geçerli satır numarasını gösterir. Bu, $LESS çevre değişkenini kullanarak gerçekleştirilir.

Supplying -r with a string will override this default. The string may contain the text $MAN_PN which will be expanded to the name of the current manual page and its section name surrounded by "(" and ")". The string used to produce the default could be expressed as

\ Manual\ page\ \$MAN_PN\ ?ltline\ %lt?L/%L.:
byte\ %bB?s/%s..?\ (END):?pB\ %pB\\%..
(yardım için h veya çıkmak için q)

Sadece okunabilirlik uğruna burada üç satıra ayrılmıştır. Anlamı için less(1) kılavuz sayfasını inceleyin. Komut karakter katarı önce kabuk tarafından değerlendirilir. Komut satırındaki tüm çift tırnak işaretleri, geri tırnak işaretleri ve ters eğik çizgiler bir önceki ters eğik çizgi ile öne çıkartılmalıdır. Komut istemi karakter katarı, less için daha fazla seçenek izleyebilen kaçışlı bir $ ile bitebilir. Varsayılan olarak man, -ix8 seçeneklerini ayarlar.

Aşağıda açıklanan $MANLESS ortam değişkeni, komut satırında hiçbiri sağlanmazsa, bir varsayılan istem karakter katarını ayarlamak için kullanılabilir.

-7, --ascii
7 bit terminal veya terminal emülatöründe saf bir ascii(7) kılavuz sayfasını görüntülerken, GNU nroff ile latin1(7) cihaz açıklaması kullanılırken bazı karakterler doğru görüntülenmeyebilir. Bu seçenek saf ascii kılavuz sayfalarının ascii'de latin1 aygıtıyla görüntülenmesine izin verir. Herhangi bir latin1 metnini tercüme etmez. Aşağıdaki tabloda yapılan çeviriler gösterilmektedir: GNU nroff'un latin1(7) aygıtı kullanılırken bazı kısımları düzgün bir şekilde görüntülenebilir.

Açıklama Sekizli latin1 ascii
devam tire 255 -
madde imi (orta nokta) 267 o
tiz vurgu 264 ´ '
çarpma işareti 327 × x

latin1 sütun doğru görüntülenirse, terminaliniz latin1 karakterleri için ayarlanmış olabilir ve bu seçenek gerekli değildir. latin1 ve ascii sütunları aynı ise, bu seçeneği kullanarak bu sayfayı okuyorsunuz veya man bu sayfayı latin1 aygıt açıklamasıyla biçimlendirmedi. latin1 sütun eksik veya bozuksa, bu seçenekle kılavuz sayfaları görüntülemeniz gerekebilir.

Bu seçenek, -t, -H, -T veya -Z seçeneklerini kullanırken göz ardı edilir ve nroff için GNU's dışında işe yaramayabilir.

Varsayılandan farklı bir karakter kodlaması çıktısı oluşturun. Geriye dönük uyumluluk için, encoding, ASCII, latin1 veya utf8 gibi nroff aygıtlarının yanı sıra UTF-8 gibi gerçek bir karakter kodlaması olabilir.
Normalde, nroff satır aralarında, kısa çizgiler içermeyen kelimelerde bile metinleri otomatik olarak tirelendirir; bunu, aşırı boşluk bırakmadan bir satıra kelimeler yerleştirmek için yapmak gerekliyse yapar. Bu seçenek otomatik tirelemeyi devre dışı bırakır, bu nedenle sözcükler yalnızca tireler içeriyorsa tireleme yapılır.

Kılavuz sayfası yazıyorsanız ve nroff'un uygun olmayan bir noktadaki tirelemesini engellemek istiyorsanız, bu seçeneği kullanmayın, bunun yerine nroff belgelerine bakın; örneğin, o noktada tireleyebileceğini belirtmek için bir kelimenin içine "\%" koyabilir veya tirelenmemesi için bir kelimenin başlangıcına "\%" koyabilirsiniz.

Normalde nroff metni her iki kenar boşluğa otomatik olarak yaslı gösterecektir. Bu seçenek tam ayraçlamayı devre dışı bırakır ve yalnızca "soluk-sağ" metin olarak adlandırılan sol kenar boşluğuna dayandırarak bırakır.

Kılavuz sayfası yazıyorsanız ve sadece nroff'un belirli paragraflarının haklı çıkmasını önlemek istiyorsanız, bu seçeneği kullanmayın, bunun yerine nroff belgelerine bakın; örneğin, ".na", ".nf", ".fi" ve ".ad" isteklerini geçici olarak ayarlamayı ve doldurmayı devre dışı bırakmak için kullanabilirsiniz.

nroff veya troff/groff'den önce çalıştırılacak önişlemcilerin sırasını belirtin. Tüm kurulumlar tam önişlemci setine sahip olmaz. Önişlemcilerden bazıları ve bunları belirlemek için kullanılan harfler şunlardır: eqn (e), grap (g), pic (p), tbl (t), vgrind (v), refer (r). Bu seçenek, $MANROFFSEQ ortam değişkeninin üzerine yazılır. zsoelim her zaman ilk önişlemci olarak çalıştırılır.
Kılavuz sayfasını stdout için biçimlendirirken groff -mandoc kullanın. Bu seçenek, -H, -T veya -Z ile birlikte gerekli değildir.
Bu seçenek, groff (veya muhtemelen troff's) çıktısını, varsayılan dışında bir cihaz için uygun olacak şekilde değiştirmek için kullanılır. Bu, -t ima eder. Örnekler (Groff-1.17 ile sağlanır) dvi, latin1, ps, utf8, X75 ve X100'i içerir.
Bu seçenek groff'un HTML çıktısı üretmesine neden olur ve bu çıktıyı bir web tarayıcısında görüntüler. Tarayıcı seçimi, isteğe bağlı bir browser argümanı varsa, $BROWSER ortam değişkeni tarafından belirlenir veya ayarlanmamışsa derleme zamanı varsayılanı (genellikle lynx) ile belirlenir. Bu seçenek -t ima eder ve yalnızca GNU troff ile çalışır.
Bu seçenek groff programının çıktısını grafiksel bir pencerede gxditview programıyla gösterir. dpi (inç başına nokta) 75, 75-12, 100 veya 100-12 olabilir, varsayılan olarak 75 olur; -12 varyantları 12 punto baz font kullanır. Bu seçenek, sırasıyla X75, X75-12, X100 veya X100-12 cihazında -T anlamına gelmektedir.
groff, troff komutunu çalıştırıp seçilen aygıt için uygun çıktı üretmek için uygun bir post-işlemci kullanacaktır. Eğer groff -mandoc, groff ise, bu seçenek groff'e geçirilir ve bir post-işlemcinin kullanımını bastırır. Bu, -t ima eder.

Yardım alma

-?, --help
Bir yardım iletisi göster ve çık.
Kısa kullanım iletisini göster ve çık.
Sürüm bilgisini göster.

ÇIKIŞ DURUMU

0
Başarılı program çalıştırma.
1
Kullanım, sözdizimi ve yapılandırma dosya hatası.
2
İşlevsel hata.
3
Bir alt süreç sıfır-olmayan bir çıkış durumu döndü.
16
Sayfalar/dosyalar/anahtar kelimelerden en az bir tanesi yok veya uyuşmadı.

ORTAM

Eğer $MANPATH ayarlanmışsa, yolu kılavuz sayfalarını aramak için kullanılır.

See the SEARCH PATH section of manpath(5) for the default behaviour and details of how this environment variable is handled.

Every time man invokes the formatter (nroff, troff, or groff), it adds the contents of $MANROFFOPT to the formatter's command line.
$MANROFFSEQ ayarlanmışsa, değeri her kılavuz sayfasını geçmek için önişlemci kümesini belirlemede kullanılır. Varsayılan önişlemci listesi sisteme bağlıdır.
$MANSECT ayarlandıysa, değeri kolonlarla ayrılmış bir bölüm listesidir ve hangi kılavuz bölümlerin hangi sırada bulunacağını belirlemek için kullanılır. /etc/manpath.config içindeki SECTION yönergesi tarafından geçersiz kılınmadıkça öntanımlı "% sections%"dir.
If $MANPAGER or $PAGER is set ($MANPAGER is used in preference), its value is used as the name of the program used to display the manual page. By default, pager is used, falling back to cat if pager is not found or is not executable.

Değer, basit bir komut adı veya bağımsız değişkenler içeren bir komut olabilir ve kabuk alıntılama (ters eğik çizgi, tek tırnak veya çift tırnak işareti) kullanabilir. Birden fazla komutu bağlamak için boruları kullanamaz; buna ihtiyaç duyarsanız, dosyayı bir bağımsız değişken olarak veya standart girdi olarak görüntülemek üzere alabilecek bir sarıcı komut dosyası kullanın.

$MANLESS ayarlanırsa, değeri less sayfalayıcı için varsayılan istem karakter katarı olarak kullanılır, sanki -r seçeneğini kullanarak geçirilmiş gibi olur (böylece $ MAN_PN aynı şekilde genişletilecektir). Örneğin, istem karakter katarını koşulsuz olarak “benim istem karater katarım” olarak ayarlamak istiyorsanız, $MANLESS'i ‘-Psbenim istem karakter katarım’ olarak ayarlayın. -r seçeneğini kullanmak bu ortam değişkenini geçersiz kılar.
$BROWSER değeri ayarlanmışsa, değeri her biri iki nokta üst üste ile ayrılmış komut listesidir ve bunların her biri sırasıyla man --html için bir web tarayıcısı başlatmaya çalışmak için kullanılır. Her komutta, %s, groff'dan HTML çıktısını içeren bir dosya adı ile değiştirilir; %% yerine tek bir yüzde işareti (%) gelir ve %c, bir kolon (:) tarafından değiştirilir.
$SİSTEM ayarlanmışsa, -m seçeneğine argüman olarak belirtilmişçesine aynı etkiyi verecektir.
$MANOPT ayarlanmışsa, man's komut satırından önce ayrıştırılır ve benzer bir biçimde olması beklenir. Diğer man özgül çevre değişkenleri komut satırı seçenekleri olarak ifade edilebilir ve bu nedenle $MANOPT'ye dahil olmanın adayları oldukları için bunların geçersiz sayılacakları umulmaktadır. N.B. Bir seçeneğin argümanının parçası olarak yorumlanacak tüm alanlardan kaçınılmalıdır.
If $MANWIDTH is set, its value is used as the line length for which manual pages should be formatted. If it is not set, manual pages will be formatted with a line length appropriate to the current terminal (using the value of $COLUMNS, and ioctl(2) if available, or falling back to 80 characters if neither is available). Cat pages will only be saved when the default formatting can be used, that is when the terminal line length is between 66 and 80 characters.
Normalde, çıktı bir terminale yönlendirilmediğinde (dosya ya da boru gibi), biçimlendirme karakterleri, özel araçlar olmadan sonucu okumayı kolaylaştırmak için atılır. Bununla birlikte, $MAN_KEEP_FORMATTING boş olmayan herhangi bir değere ayarlanırsa, bu biçimlendirme karakterleri korunur. Bu, biçimlendirme karakterlerini yorumlayabilen man çevresindeki sarmalayıcılar için yararlı olabilir.
Normal olarak, çıktı bir uçbirime yönlendirildiğinde (genellikle bir sayfalayıcıya), kılavuz sayfalarınını biçimlendirilmiş sürümlerini üretmek için kullanılan komuttan gelen herhangi bir hata çıktısı, sayfalayıcının ekranına müdahale etmekten kaçınmak için atılır. groff gibi programlar genellikle, kılavuz sayfası ile birlikte görüntülendiğinde, çirkin olan ve genel olarak kafa karıştırıcı olan zayıf hizalama gibi tipografik sorunlar hakkında nispeten küçük hata mesajları üretir. Bununla birlikte, bazı kullanıcılar bunları yine de görmek istiyor, bu nedenle, $MAN_KEEP_STDERR boş olmayan herhangi bir değere ayarlanırsa, hata çıkışı her zamanki gibi görüntülenir.
On Linux, man normally confines subprocesses that handle untrusted data using a seccomp(2) sandbox. This makes it safer to run complex parsing code over arbitrary manual pages. If this goes wrong for some reason unrelated to the content of the page being displayed, you can set $MAN_DISABLE_SECCOMP to any non-empty value to disable the sandbox.
If the $PIPELINE_DEBUG environment variable is set to "1", then man will print debugging messages to standard error describing each subprocess it runs.
Sisteme ve uygulamaya bağlı olarak, $LANG ve $LC_MESSAGES seçeneklerinden birinin veya ikisinin de geçerli ileti yerel ayarı için sorgulanması gerekir. man iletilerini bu yerel ayraçta görüntüler (varsa). Kesin ayrıntılar için bkz. setlocale(3).

DOSYALAR

/etc/manpath.config
man-db yapılandırma dosyası.
/usr/share/man
Global bir kılavuz sayfa hiyerarşisi.

AYRICA BAKINIZ

apropos(1), groff(1), less(1), manpath(1), nroff(1), troff(1), whatis(1), zsoelim(1), manpath(5), man(7), catman(8), mandb(8)

Documentation for some packages may be available in other formats, such as info(1) or HTML.

GEÇMİŞ

1990, 1991 – John W. Eaton (jwe@che.utexas.edu) tarafından yazılmıştır.

23 Aralık 1992: Rik Faith (faith@cs.unc.edu), Willem Kasdorp tarafından sağlanan hata düzeltmelerini uyguladı (wkasdo@nikhefk.nikef.nl).

30th April 1994 – 23rd February 2000: Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk) has been developing and maintaining this package with the help of a few dedicated people.

30 Ekim 1996 – 30 Mart 2001: Fabrizio Polacco <fpolacco@debian.org>) bu paketi Debian projesi için bütün topluluğun yardımıyla sürdürdü ve geliştirdi.

31 Mart 2001 – bugünkü gün: Colin Watson <cjwatson@debian.org> şimdi man-db'yi geliştiriyor ve sürdürüyor.

HATALAR

https://gitlab.com/cjwatson/man-db/-/issues
https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db

2022-02-10 2.10.1