Scroll to navigation

ABORT(3) Podręcznik programisty Linuksa ABORT(3)

NAZWA

abort - awaryjne zakończenie procesu

SKŁADNIA

#include <stdlib.h>
void abort(void);

OPIS

The abort() function first unblocks the SIGABRT signal, and then raises that signal for the calling process (as though raise(3) was called). This results in the abnormal termination of the process unless the SIGABRT signal is caught and the signal handler does not return (see longjmp(3)).

Jeśli sygnał SIGABRT jest ignorowany lub przechwytywany przez funkcje obsługi, która powraca, to funkcja abort() zakończy proces. Aby to zrobić, przywróci domyślną procedurę obsługi SIGABRT i ponownie wyśle ten sygnał.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja abort() jest funkcją bez powrotu.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
abort() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

SVr4, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, 4.3BSD, C89, C99.

UWAGI

Up until glibc 2.26, if the abort() function caused process termination, all open streams were closed and flushed (as with fclose(3)). However, in some cases this could result in deadlocks and data corruption. Therefore, starting with glibc 2.27, abort() terminates the process without flushing streams. POSIX.1 permits either possible behavior, saying that abort() "may include an attempt to effect fclose() on all open streams".

ZOBACZ TAKŻE

gdb(1), sigaction(2), assert(3), exit(3), longjmp(3), raise(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

9 czerwca 2020 r. GNU