Scroll to navigation

CHDIR(2) Podręcznik programisty Linuksa CHDIR(2)

NAZWA

chdir, fchdir - zmiana katalogu roboczego

SKŁADNIA

#include <unistd.h>

int chdir(const char *path);
int fchdir(int fd);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

fchdir():

_XOPEN_SOURCE >= 500
|| /* Since glibc 2.12: */ _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
|| /* Glibc up to and including 2.19: */ _BSD_SOURCE

OPIS

chdir() changes the current working directory of the calling process to the directory specified in path.

fchdir() jest identyczne jak chdir(), lecz katalog jest podawany jako deskryptor otwartego pliku.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane jest errno.

BŁĘDY

Dla niektórych systemów plików mogą być zwracane inne błędy niż opisane poniżej. Najogólniejsze błędy chdir() to:

Search permission is denied for one of the components of path. (See also path_resolution(7).)
path wskazuje poza dostępną dla użytkownika przestrzeń adresową.
Wystąpił błąd wejścia/wyjścia.
Podczas rozwiązywania path napotkano zbyt wiele dowiązań symbolicznych.
path jest zbyt długie.
The directory specified in path does not exist.
Brak pamięci jądra.
Składowa ścieżki path nie jest katalogiem.

Ogólne błędy fchdir() to:

Brak praw do przeszukiwania katalogu otwartego przez deskryptor fd.
fd nie jest prawidłowym deskryptorem pliku.
fd does not refer to a directory.

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4, 4.4BSD.

UWAGI

The current working directory is the starting point for interpreting relative pathnames (those not starting with '/').

A child process created via fork(2) inherits its parent's current working directory. The current working directory is left unchanged by execve(2).

ZOBACZ TAKŻE

chroot(2), getcwd(3), path_resolution(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

2 sierpnia 2019 r. Linux