Scroll to navigation

COLCRT(1) Polecenia użytkownika COLCRT(1)

NAZWA

colcrt - filtruje wyjście nroff do przeglądania na CRT

SKŁADNIA

colcrt [opcje] [plik...]

OPIS

Narzędzie użytkowe colcrt zapewnia wirtualne sekwencje wysuwu o pół wiersza i wysuwu o wiersz wstecz na terminalach bez takiej możliwości, a na których nadpisywanie znaków (overstriking) jest niszczące. Znaki połowy wiersza i podkreślenie (zmieniane na myślniki) umieszczane są w nowych wierszach pomiędzy normalnymi wierszami wyjścia.

OPCJE

-, --no-underlining
Zaniecha wszelkiego podkreślania. Przydatne zwłaszcza do przeglądania allboxed (obramowanych z każdej strony) tabel z tbl(1).
-2, --half-lines
Powoduje drukowanie wszystkich półwierszy, skutkując podwojeniem odstępów międzywierszowych wyjścia. Normalnie, stosowany jest format minimalnego odstępu, co zapobiega pustym wierszom. Program jednak nigdy nie usuwa dwu kolejnych pustych wierszy. Opcja -2 przydaje się do wysyłania wyjścia na drukarkę wierszową, gdy wyjście zawiera indeksy górne i dolne, które w przeciwnym wypadku byłyby niewidoczne.
Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.
Wyświetla ten tekst i kończy pracę.

HISTORIA

Polecenie colcrt pojawiło się w 3.0BSD.

BŁĘDY

Powinno nakładać znaki podkreślenia na odstępy, nawet z opcją '-', tak by był widoczny prawdziwy znak podkreślenia.

Nie potrafi tworzyć kopii (back up) więcej niż 102 wierszy.

Ogólnie nadpisywanie jest tracone; w przypadku specjalnym '|' nadpisane z '-' lub podkreśleniem staje się '+'.

Wiersze przycinane są do 132 znaków.

Powinno być zrobione jakieś zabezpieczenie w przetwarzaniu indeksów górnych i dolnych w dokumentach, które już mają podwójne odstępy międzywierszowe.

PRZYKŁADY

Typowym zastosowaniem colcrt jest:

tbl exum2.n | nroff -ms | colcrt - | more

ZOBACZ TAKŻE

col(1), more(1), nroff(1), troff(1), ul(1)

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie colcrt jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne z Archiwum jądra Linux.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

wrzesień 2011 util-linux