Scroll to navigation

qmail-qmtpd(8) System Manager's Manual qmail-qmtpd(8)

NAZWA

qmail-qmtpd - odbiera wiadomość pocztową poprzez QMTP

SKŁADNIA

qmail-qmtpd

OPIS

qmail-qmtpd odbiera pocztę przez Protokół Szybkiego Przesyłania Poczty - z ang. Quick Mail Transfer Protocol (QMTP) - i wywołuje qmail-queue, by ustawić ją w kolejce wychodzącej. Polecenie qmail-qmtpd wymaga kilku zmiennych środowiska; patrz tcp-environ(5).

qmail-qmtpd korzysta z rcpthosts, morercpthosts, RELAYCLIENT, databytes i mechanizmów DATABYTES opisanych w qmail-smtpd(8).

ZOBACZ TAKŻE

tcp-env(1), tcp-environ(5), qmail-control(5), qmail-queue(8), qmail-smtpd(8)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Wilk <siefca@pl.qmail.org> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.