Scroll to navigation

ENV(1) Brugerkommandoer ENV(1)

NAVN

env - run a program in a modified environment

SYNOPSIS

env [FLAG]... [-] [NAVN=VÆRDI]... [KOMMANDO [ARG]...]

BESKRIVELSE

Sæt hvert NAVN til VÆRDI i miljøet og kør KOMMANDO.

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

start uden miljøvariable
-0, --null
afslut hver udlinje med NUL frem for linjeskift
fjern miljøvariablen NAVN
ændr arbejdskatalog til KAT
behandl og opdel S i adskilte argumenter; bruges til at give flere argumenter i shebang-linjer
blokér levering af SIG-signaler til KOMMANDO
nulstil håndtering af SIG-signaler til standard
sæt håndtering af SIG-signaler til ingenting
vis ændrede indstillinger for signaler på stderr
vis uddybende information om hvert trin i behandling
viser hjælpetekst og stopper
viser versionsinformation og stopper

En - for sig selv medfører -i. Hvis ingen KOMMANDO er angivet, udskriv det resulterende miljø.

SIG kan være et signalnavn såsom "PIPE" eller et signalnummer såsom "13". Uden SIG medtages alle kendte signaler. Signaler kan adskilles med komma.

TILVALG

-S/--split-string usage in scripts

The -S option allows specifying multiple parameters in a script. Running a script named 1.pl containing the following first line:

#!/usr/bin/env -S perl -w -T
...

Will execute perl -w -T 1.pl .

Without the '-S' parameter the script will likely fail with:

/usr/bin/env: 'perl -w -T': No such file or directory

See the full documentation for more details.

--default-signal[=SIG] usage

This option allows setting a signal handler to its default action, which is not possible using the traditional shell trap command. The following example ensures that seq will be terminated by SIGPIPE no matter how this signal is being handled in the process invoking the command.

sh -c 'env --default-signal=PIPE seq inf | head -n1'

NOTER

POSIX's exec(2) pages says:

"many existing applications wrongly assume that they start with certain signals set to the default action and/or unblocked.... Therefore, it is best not to block or ignore signals across execs without explicit reason to do so, and especially not to block signals across execs of arbitrary (not closely cooperating) programs."

FORFATTER

Skrevet af Richard Mlynarik, David MacKenzie og Assaf Gordon.

FEJLRAPPORTER

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportér oversættelsesfejl til <https://translationproject.org/team/>

OPHAVSRET

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er frit programmel: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

SE OGSÅ

sigaction(2), sigprocmask(2), signal(7)

Fuld dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/env>
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) env invocation'

OVERSÆTTELSE

De oversatte denne manual til dansk

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License Version 3 eller nyere for copyrightbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en e-mail til TODO.

september 2020 GNU coreutils 8.32