Scroll to navigation

PSRESIZE(1) General Commands Manual PSRESIZE(1)

NAZWA

psresize - rescales and centers a document for new output paper size

SKŁADNIA

psresize [ -wszerokość ] [ -hwysokość ] [ -ppapier ] [ -Wszerokość ] [ -Hwysokość ] [ -Ppapier ] [ -q ] [ plik_we [ plik_wy ] ]

OPIS

Psresize skaluje i centruje dokument w innym rozmiarze papieru. Plik wejściowy musi być zgodny z konwencjami strukturyzacji dokumentu Adobe (DSC).

The -w option gives the output paper width, and the -h option gives the output paper height, normally specified in cm or in to convert PostScript's points (1/72 of an inch) to centimeters or inches. The -p option can be used as an alternative, to set the output paper size to a0, a1, a2, a3, a4, a5, b5, letter, legal, tabloid, statement, executive, folio, quarto or 10x14. The default output paper size is a4.

The -W option gives the input paper width, and the -H option gives the input paper height. The -P option can be used as an alternative, to set the input paper size. The default input paper size is a4.

Psresize normalnie drukuje na wyjściu numery stron; opcja -q powstrzymuje to działanie.

PRZYKŁADY

The following command can be used to convert a document on A4 size paper to letter size paper:

psresize -PA4 -pletter in.ps out.ps

AUTOR

Copyright (C) Angus J. C. Duggan 1991-1995

ZOBACZ TAKŻE

psbook(1), psselect(1), pstops(1), epsffit(1), psnup(1), psresize(1), psmerge(1), fixscribeps(1), getafm(1), fixdlsrps(1), fixfmps(1), fixpsditps(1), fixpspps(1), fixtpps(1), fixwfwps(1), fixwpps(1), fixwwps(1), extractres(1), includeres(1), showchar(1)

ZNAKI TOWAROWE

PostScript jest znakiem towarowym Adobe Systems Incorporated.

BŁĘDY

Psresize nie przyjmuje wszystkich komentarzy DSC.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

PSUtils Wydanie 1 Łata 17