Scroll to navigation

GRUB-MKRESCUE(1) Användarkommandon GRUB-MKRESCUE(1)

NAMN

grub-mkrescue - make a GRUB rescue image

SYNOPSIS

grub-mkrescue [FLAGGA...] [FLAGGA] KÄLLA...

BESKRIVNING

Skapa startbar GRUB-avbild för cd-rom, disk, usb-sticka och diskett.

komprimera GRUB-filer [valfritt]
bädda in en specifik DTB
använd avbilder och moduler under KAT [standard=/usr/lib/grub/<platform>]
inaktivera shim_lock verifier
installera TYPSNITT [standard=unicode]
installera endast MODULER och deras beroenden [standard=all]
bädda in FIL som öppen nyckel för signaturkontroll
[standard=/usr/share/locale]
installera endast SPRÅK [standard=all]
förinläs specificerade moduler MODULER
SBAT-metadata
installera TEMAN [standard=starfield]
skriv ut informativa meddelanden.
aktiverar ARCS-start (big-endian mips-maskiner, mest SGI). Inaktiverar HFS+, APM, sparc64 och att starta som en diskavbild för i386-pc
välj komprimering att använda för kärnavbild
använd FÄRG för etikettbakgrund
använd FÄRG för etikett
använd FIL som typsnitt för etikett
spara utmatning i FIL [krävs]
använd STRÄNG som produktnamn
använd STRÄNG som produktversion
spara ROM-avbilder i KATALOG [valfritt]
aktiverar sparc-start. Inaktiverar HFS+, APM, ARCS och starta som diskavbild för i386-pc
använd FIL som xorriso [valfritt]
-?, --help
visa denna hjälplista
ge ett kort användningsmeddelande
skriv ut programversion

Obligatoriska eller valfria argument till långa flaggor är också obligatoriska eller valfria för motsvarande korta flaggor.

Genererar en startbar cd-/usb-/diskettavbild. Andra argument än flaggorna till detta program skickas till xorriso, och indikerar källfiler, källkataloger eller andra mkisofs-alternativ listade av utmatningen av ”xorriso -as mkisofs -help”.

Flaggan -- växlar till inbyggt xorriso-kommandoläge.

E-posta xorriso <bug-xorriso@gnu.org> för stöd.

RAPPORTERA FEL

Rapportera fel till <bug-grub@gnu.org>. Skicka synpunkter på översättningen till >tp-sv@listor.tp-sv.se<.

SE OCKSÅ

grub-mkimage(1)

Den fullständiga dokumentationen för grub-mkrescue underhålls som en Texinfo-manual. Om programmen info och grub-mkrescue är ordentligt installerade på ditt system, bör kommandot

info grub-mkrescue

ge dig tillgång till den kompletta manualen.

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

juni 2022 GRUB 2.06-3