Scroll to navigation

LN(1) Användarkommandon LN(1)

NAMN

ln - make links between files

SYNOPSIS

ln [FLAGGA]... [-T] MÅL LÄNKNAMN
ln [FLAGGA]... MÅL
ln [FLAGGA]... MÅL... KATALOG
ln [FLAGGA]... -t KATALOG MÅL...

BESKRIVNING

I det första formatet, skapa en länk till MÅL med namnet LÄNKNAMN. I det andra formatet, skapa en länk till MÅL i aktuell katalog. I de tredje och fjärde formaten, skapa länkar till varje MÅL i KATALOG. Skapa hårda länkar om inget annat anges, symboliska länkar med --symbolic. Normalt får varje destination (namn på ny länk) inte redan finnas. Symboliska länkar kan innehålla godtycklig text. Om de senare löses upp tolkas en relativ länk i förhållande till sin föräldrakatalog.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Gör en säkerhetskopia av varje befintlig destinationsfil.
Som --backup men tar inget argument.
Tillåt superanvändaren att försöka hårt länka kataloger (obs: detta kommer förmodligen misslyckas på grund av systemrestriktioner, även för superanvändaren).
Ta bort befintliga destinationsfiler.
Fråga om destinationer skall tas bort.
Följ MÅL som är symboliska länkar.
Behandla LÄNKNAMN som en normal fil om det är en symbolisk länk till katalog.
Gör hårda länkar direkt till symboliska länkar.
Skapa symboliska länkar relativt länkpositionen.
Gör symboliska länkar istället för hårda länkar.
Ersätt den vanliga ändelsen för säkerhetskopior.
Ange KATALOG som länkarna skall skapas i.
Behandla alltid LÄNKNAMN som en vanlig fil.
Skriv namnet på varje länkad fil.
Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

Ändelsen på säkerhetskopior är ”~” om inte annat anges av --suffix eller SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Versionshanteringen kan styras med --backup-flaggan eller med miljövariabeln VERSION_CONTROL. Den kan ha följande värden:

Gör aldrig säkerhetskopior (ens om --backup anges).
Gör numrerade säkerhetskopior.
Numrerade om det redan finns numrerade, annars enkla.
Gör alltid enkla säkerhetskopior.

Användning av -s ignorerar -L och -P. Annars styr den sist angivna flaggan beteendet när ett MÅL är en symbolisk länk, som standard -P.

UPPHOVSMAN

Skrivet av Mike Parker och David MacKenzie.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE OCKSÅ

link(2), symlink(2)

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/ln>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) ln invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

oktober 2021 GNU coreutils 8.32