Scroll to navigation

NL(1) Användarkommandon NL(1)

NAMN

nl - number lines of files

SYNOPSIS

nl [FLAGGA]... [FIL]...

BESKRIVNING

Skriv varje FIL till standard ut och lägg till radnummer.

Utan FIL, eller när FIL är -, läs standard in.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Använd STIL för att numrera rader i kroppen.
Använd CC som avgränsare för logiska sidor.
Använd STIL för att numrera rader i foten.
Använd STIL för att numrera rader i huvud.
Öka radnummer med ANTAL för varje rad.
Grupp med ANTAL tomma rader räknade som en.
-n, --number-format=FORMAT
Följ FORMAT när radnummer sätts in.
Börja inte om radnummer för varje avsnitt.
Lägg till STRÄNG efter (möjligt) radnummer.
Första radnumret på varje avsnitt.
Använd ANTAL kolumner för radnummer.
Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

Standardflaggor är: -bt -d'\:' -fn -hn -i1 -l1 -n'rn' -s<TAB> -v1 -w6

CC består av två avgränsningstecken som används för att skapa logiska logiska sidoavgränsare, saknas andra tecknet menas ”:”.

STIL är en av:

numrera alla rader
numrera endast icketomma rader
numrera inga rader
numrera endast rader som stämmer med det grundläggande reguljära uttrycket, GRU

FORMAT är en av:

vänsterjusterat, inga inledande nollor
högerjusterad, inga inledande nollor
högerjusterat, inledande nollor

UPPHOVSMAN

Skrivet av Scott Bartram och David MacKenzie.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE OCKSÅ

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/nl>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) nl invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

oktober 2021 GNU coreutils 8.32